Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

150.000 euro voor aanmoedigen ondernemerschap bij jongeren

De minister van Jeugd kent een subsidie van 150.000 euro toe aan een project dat de ondernemerszin van jongeren stimuleert en versterkt. Voor het project slaan 3 organisaties met de nodige expertise de handen in elkaar: Haven vzw, Formaat vzw en Bamm vzw.

Het doel van deze subsidie is om de maatschappelijke ondernemerszin van jongeren mogelijk te maken en aan te moedigen, en om het jeugdwerk tools aan te reiken om jongeren daarin goed te kunnen begeleiden. Het gaat om een actie die kadert in het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, prioriteit 3: 'Engagement aan de samenleving door vrijwillige inzet'. 

Jongeren die vergaderen terwijl ze een zaak opstarten.

Methodologie uitwerken

Concreet gaan de 3 organisaties het komende jaar samen een methodologie uitwerken voor de ondersteuning van vrijwillig maatschappelijk ondernemenDat zullen ze doen aan de hand van het EntreComp-raamwerk: een Europees kader waarin ondernemerschap op een brede manier benaderd wordt en niet alleen wijst op ‘het starten van een zaak’. Het kader wordt zo vertaald naar het niveau van de jeugdwerksector.
 

Vorming en coaching

Daarnaast zullen de 3 organisaties ook trainingen, opleidingen en coaching voor jeugdwerkers ontwikkelen, zodat die expertise en vaardigheden opdoen om jongeren goed te kunnen begeleiden en ondersteunen. Ze kunnen daarvoor samenwerken met andere relevante organisaties die zich focussen op jeugd en ondernemerschap.

Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

Lees meer over de uitdagingen en prioriteiten van het JKP