Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

20 jaar samenwerking tussen Zuid-Afrika en de Vlaamse overheid rond jeugdbeleid

In een gezamenlijk rapport van het National Youth Development Agency (NYDA) in Zuid-Afrika en het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid wordt even stilgestaan bij de samenwerking van de voorbije 20 jaar.

In de afgelopen 20 jaar vonden letterlijk honderden jeugdwerkers uit beide landen de weg naar elkaar via studiebezoeken, stages, onderzoeken en gezamenlijke studiedagen, workshops, seminaries en conferenties. Internationale (jeugd)samenwerking heeft altijd een aantal doelstellingen, waaronder elkaar beter leren kennen om van daaruit te leren. Met andere woorden: inspireren om zo tot een groter wederzijds begrip te komen. De samenwerking tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen is daar – juist door zijn opvallende duurzaamheid – meer dan in geslaagd. De officiële partners delen een breed en diep gezamenlijk verleden, dat stevig staat en kansen biedt op meer.

In het rapport vind je een verzameling van de documentatie die beschikbaar is van deze jarenlange samenwerking. Daarnaast biedt deze bijdrage een inhoudelijke reflectie op wat er allemaal werd ondernomen en georganiseerd.

Sterke punten

Uit iedere samenwerking kunnen we lessen trekken. Sommige zaken gaan goed, sommige zaken zijn vatbaar voor verbetering. Een aantal sterke punten die we uit het rapport halen:

  • De quasi perfecte administratieve opvolging en zakelijke ernst.
  • De open, aangename en zelfs ronduit plezierige manier van werken. Het nuttige werd aan het aangename gekoppeld en die combinatie maakte deze samenwerking ronduit aantrekkelijk voor zowat alle betrokkenen.
  • De inspanningen om elkaars referentiekaders te begrijpen, hoe uiteenlopend die soms ook zijn. Er werd niet in de val getrapt om het ene als meer of minder waardevol te stellen dan het andere. Integendeel, bijna steeds bleken er naast de vele verschillen ook opvallend gelijklopende tendensen en bekommernissen te zijn.
  • De eerlijkheid om, ook in de meer heikele momenten van de samenwerking, duidelijk aan elkaar te vertellen wat moeilijk of moeizaam verliep. Frustraties of onbegrip kregen daardoor geen kans. Gesprekken hierrond, hoewel soms complex en gevoelig, maakten de samenwerking sterker.
  • Aandacht voor het hinterland. Hoewel de sturing in Zuid-Afrika helemaal anders dan in Vlaanderen verliep, besteedden beide partners veel tijd aan het ‘binden’ van stukjes hinterland.
  • Deze samenwerking oogstte een groot en divers aantal documenten, publicaties en verslagen. Deze zijn zeer uiteenlopend, maar allemaal interessant en vormen toch een duurzaam resultaat van de samenwerking.
  • Beide partners kenden in hun management een combinatie van permanente vernieuwing en behoud van continuïteit. Uiteraard kan teveel verandering ook negatief wegen op de continuïteit.
  • Tijdens de samenwerking werd regelmatig gebruik gemaakt van mogelijkheden om het project aan andere zinvolle projecten of evenementen te koppelen.

Meer info

Lees het volledige rapport (Vlaanderen)

Lees het volledige rapport (Zuid-Afrika)

Lees meer over de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika