Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

3 miljoen euro extra voor vrije tijd van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

De Vlaamse Regering trekt 3 miljoen euro extra uit om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 200.000 euro steun krijgen. Meer bepaald komen projecten in aanmerking waarbij minstens 3 verenigingen samenwerken en die focussen op een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Daarnaast moeten de verenigingen kunnen aantonen dat ze in het verleden al gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en jongeren.

Spelende kinderen

Waarom deze oproep

De coronacrisis weegt bijzonder zwaar op kinderen en jongeren. Afstandsonderwijs, weinig vrijetijdsbesteding, amper fysiek contact met leeftijdsgenoten, verveling. Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt dat nog eens extra door. Denk aan kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen en kinderen en jongeren met een beperking. 

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.  

Heel wat van die kinderen en jongeren hebben thuis geen grote tuin of geen toegang tot een mooi vrijetijdsaanbod. Organisaties die zich inzetten om voor hen een laagdrempelig aanbod uit te werken, kunnen rekenen op extra ondersteuning.

Voor wie

Er zijn een aantal belangrijke algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie:

  • Het project wordt opgezet door verenigingen die actief zijn in de vrijetijdsbesteding, die een innovatief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uitbouwen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
  • Er moeten minstens 3 verenigingen samenwerken en op elkaar inspelen met de vraag van het kind en de jongere voor ogen.
  • Participatief werken met kinderen en jongeren vormt de rode draad. Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij de uitwerking van de activiteiten en geven mee vorm aan de vrijetijdsbesteding, zodat die aansluit op hun vraag, wens en behoeften.

Budget en timing

De Vlaamse regering voorziet een totaalbudget van 3 miljoen euro. Per project kan er maximaal  200 000 euro worden toegekend. Dat bedrag kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk.

Projectdossiers moeten ten laatste op vrijdag 21 mei worden ingediend. De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

Op dinsdagnamiddag 20 april om 14 uur organiseren we een digitale infosessie, waarin we de projectoproep verder toelichten.

Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

Projectoproep, voorwaarden en criteria, handleiding, infosessie

Met de projectoproep willen we organisaties die zich specifiek inzetten voor deze groep kinderen en jongeren, extra financieel ondersteunen. In deze crisis maakt hun werk immers een wereld van verschil in het leven van deze kinderen en jongeren.

Vlaamse Veerkracht

Deze projectoproep past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering en geeft uitvoering aan het rapport van het maatschappelijk relancecomité.

De oproep bouwt ook verder op de geleerde lessen uit Generatie Veerkracht, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in coronatijden.