Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

35 miljoen voor relanceplan mediasector

De Vlaamse Regering trekt 35 miljoen euro uit voor het relanceplan voor de mediasector. Met dat plan wil de regering de Vlaamse mediasector stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Op die manier kunnen de mediaspelers beter inspelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie.

Het plan focust onder meer op een beter gebruik van data, het delen van sterke media-infrastructuur, het connecteren met de mediagebruiker, projecten rond desinformatie en de transformatie van de regionale omroepen. Het grootste deel van het budget (21,5 miljoen) wordt gereserveerd voor projecten die de sector zelf kan aanbrengen.

Tv-studio

Uitdagingen en kansen

De Vlaamse Regering zet - binnen het plan 'Vlaamse Veerkracht' - licht op groen voor het relanceplan Media. Het moet een antwoord bieden op de stijgende uitdagingen van de Vlaamse mediasector. Het Vlaamse media-ecosysteem staat al enkele jaren sterk onder druk door de snelle digitalisering van onze samenleving en economie. Daarnaast wijzigt het mediagebruik in snel tempo en zetten internationale spelers onze mediabedrijven steeds meer onder druk.

Tegelijkertijd brengt de digitale revolutie ook kansen met zich mee, zeker op het vlak van samenwerking binnen de mediasector. Die samenwerkingsverbanden moeten de motor zijn van de relance in de mediasector. Zo moeten onze eigen mediabedrijven relevant blijven binnen een alsmaar internationaler speelveld, dat gedomineerd wordt door grote buitenlandse spelers (GAFA, Netflix, Disney+, …). De middelen uit ‘Vlaamse Veerkracht’ bieden daarom een unieke kans om de weerbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken.

Desinformatie aanpakken

De mediasector bevindt zich, net als vele andere sectoren, in een totale digitale omwenteling. Een paradox daarbij is dat tijdens de coronacrisis het gebruik van digitale media enerzijds sterk steeg, maar tegelijk het vertrouwen van burgers in digitale media daalde. De toenemende desinformatie en de polariserende boodschappen dragen daartoe bij. Ook daar moet het plan antwoorden op bieden.

Verschillende Vlaamse mediaspelers en academici werden intensief betrokken bij de opmaak van dit plan. Ook voor de uitrol ervan kijkt de regering vooral naar de sector. Het budget wordt voorzien door 2 beleidsdomeinen: Media enerzijds en Economie en Innovatie anderzijds.

6 projectlijnen

Projectlijnen Budgetindicatie
1. Crossmediaal multiplatform meetsysteem 4. 000.000
2. Mediahub 4.000.000
3. Desinformatie 3.000.000
4. Digitale transformatie regionale omroepen 2.000.000

5. Projectoproep digitale transformatie

6.  Instrumentarium media-innovatie

21.500.000
Externe ondersteuning en werkingskosten 500.000
TOTAAL 35.000.000

 

 1. Cross-mediaal en multiplatform meetsysteem

  De ontwikkeling van een platform waarin data verzameld, gedeeld en interactief ingezet wordt. Het platform biedt een geavanceerd meetsysteem en een ordermanagementsysteem, waardoor inzichten, digitale relaties en waardecreatie maatschappelijk en economisch kunnen gevaloriseerd worden. Daarvoor wordt een consortium opgericht met een aantal kernspelers (o.a. VRT, private mediaspeler(s) en regionale omroepen), met een mogelijkheid tot later instappen of laagdrempelige participatie.

   
 2. Media hub

  Doel is een gedeelde private cloud te creëren, waarbinnen digitale tools worden ontwikkeld die een laagdrempelige instap bieden voor start-ups, scholen en bedrijven. Ook het aanbieden, vinden en combineren van diensten (productiemiddelen, technologie, opslag, …) vindt hierin een plek. Op die manier ontstaat een gebruiksvriendelijk digitaal ecosysteem met twee kernbegrippen: uitwisselbaarheid en connectiviteit. Daarvoor wordt gedacht aan een cross-over consortium (mediabedrijven, facility, telecom).

   
 3. Desinformatie: gebeurt via een projectoproep. De focus ligt daarbij op verschillende thema’s:
  • Weerbaarheid van burger (mediawijsheid) en journalistiek verhogen;
  • Sterkere (academische) inzichten inzake desinformatie;
  • Innovatieve tools en technologie om desinformatie te detecteren;
  • Analytische methodes voor autonome redacties in antwoord op vastgestelde desinformatie.

    

 4. Digitale transformatie van de regionale omroepen

  Het versneld digitaal transformeren van de regionale omroepen, waardoor ze mee kunnen stappen in de uitrol van de andere projectlijnen. Daarbij zullen de regionale omroepen de duurzaamheid en recurrente kost van deze transformatie moeten kunnen garanderen.

   
 5. Projectoproep digitale transformatie

  De projectoproep omvat 3 clusters en staat open voor zowel grote als kleine projecten.
  • Verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent;
  • Slimme technologie en digitale tools om efficiëntie/kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie en waardecreatie te verhogen;
  • Mediaplatformen van de toekomst (kijken, luisteren, lezen).

    
 6. Projectoproep instrumentarium media-innovatie

  De voornoemde projectlijnen worden vervolledigd door een ondersteunend innovatieprogramma voor de mediasector.  Dat focust op toepassingsgerichte onderzoeks- en innovatiecomponenten voor de ontwikkelingsprojecten. De ondersteuning van deze projectlijn zal gebeuren via VLAIO.

De verschillende projectlijnen worden nu verder uitgewerkt en voorzien van een exacte timing, projectomschrijving en governance. Per projectlijn wordt er een beperkt projectteam samengesteld, met inbreng van de verschillende partners in het relanceplan.