Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

395.000 euro voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

De Vlaamse minister van Cultuur kent 394.390 euro toe aan 80 projecten die inzetten op talentontwikkeling van amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen. Het gaat om de vijfde en laatste ronde van dit tijdelijk subsidiereglement.

De minister van Cultuur lanceerde het tijdelijk en experimenteel subsidiereglement talentontwikkeling in 2021 om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het kon gaan om projecten die de artistieke talenten van de amateurkunstenaars een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotie- of publiekswerking. Daarnaast wilde de minister met deze ondersteuning ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunstensector stimuleren.

192 ontvankelijke aanvragen

192 aanvragers dienden in de laatste ronde een ontvankelijke aanvraag in. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelde de dossiers aan de hand van de criteria in het reglement en formuleerde een advies aan de minister.

Op basis van dat advies besliste de minister 80 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 394.390 euro.

Download het overzicht van toegekende subsidies

Solsleutel

Ruim 1,8 miljoen euro in vijf rondes

Met deze vijfde ronde kent het reglement haar einde. In de afgelopen drie jaar zochten meer dan 700 aanvragers naar financiële steun, waarvan maar liefst 353 amateurkunstenaars en -groepen een financiële impuls ontvingen om hun artistieke praktijk te ontwikkelen, goed voor een totale subsidie van 1.823.259 euro.

Het reglement is een groot succes én legt de noden binnen de sector bloot. Zo blijken, verspreid over heel Vlaanderen, heel wat amateurkunstenaars behoefte te hebben aan professionele ondersteuning en coaching om zich verder kwalitatief te kunnen ontwikkelen. Opvallend is het grote aantal muzikanten en muziekgroepen dat zijn kans waagde. Vaak wilden zij onder professionele begeleiding een (eerste) album of EP opnemen en uitbrengen. Maar ook vanuit de andere kunstdisciplines werden dossiers ingediend. Schrijfcoaches, dirigenten, zang- en danscoaches, … zijn zeer gegeerd om de artistieke vaardigheden van de amateurkunstenaars naar een hoger niveau te tillen.

Evaluatie in 2024

Om een beter zicht te krijgen op de soort praktijken die we ondersteunden met het reglement talentontwikkeling, de specifieke noden binnen de verschillende kunstdisciplines en de vormen van samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunsten, plant het Departement Cultuur, Jeugd en Media in 2024 een evaluatie-oefening. Die moet in 2025 een goede implementatie van de nieuwe subsidielijnen in het Amateurkunstendecreet mogelijk maken. Talentontwikkeling vormt immers een rode draad doorheen dit nieuwe decreet.

Talentontwikkeling blijft belangrijk in het nieuwe decreet

Dit experimenteel reglement heeft er mee voor gezorgd dat talentontwikkeling een prominente plaats krijgt in het nieuwe Amateurkunstendecreet dat eind oktober 2023 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 14 december 2023 werd het ontwerpdecreet een eerste keer toegelicht door de minister in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

Ontdek het reglement