Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

405.000 euro voor talentontwikkelingsprojecten in de amateurkunsten

De Vlaamse minister van Cultuur kent 405.440 euro toe aan 73 projecten die inzetten op talentontwikkeling van amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen. Het gaat om de voorlaatste ronde van dit experimenteel reglement. In september vindt de laatste indienronde plaats.

De minister lanceerde het experimentele subsidiereglement talentontwikkeling in 2021 om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het kan gaan om projecten die de artistieke talenten van de amateurkunstenaars een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotie- of publiekswerking. Daarnaast wil de minister met deze ondersteuning ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunstensector stimuleren.

Koorzangers

136 ontvankelijke projectaanvragen

136 aanvragers dienden een ontvankelijke aanvraag in. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelde de dossiers aan de hand van de criteria in het reglement en formuleerde een advies aan de minister.  

Op basis van dat advies besliste de minister 73 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 405.440 euro.

 

Download het overzicht van toegekende projectsubsidies

Laatste ronde in september

De volgende indiendatum is 15 september 2023 voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 januari 2024 en maximaal 2 jaar kunnen duren. Dit is meteen de laatste ronde van dit tijdelijk en experimenteel reglement. De maximaal toegestane looptijd van 3 jaar is daarmee bereikt.  

Dit experimenteel reglement heeft er mee voor gezorgd dat talentontwikkeling een prominente plaats krijgt in het nieuwe Amateurkunstendecreet dat in de steigers staat.

Projectsubsidie talentontwikkeling aanvragen?

Lees meer over het reglement