Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Aanvraagprocedure voor geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap geëvalueerd

Dit voorjaar peilde het Departement Cultuur, Jeugd en Media naar de ervaringen van aanvragers van de subsidielijn voor geprofessionaliseerd jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap. We lijsten de voornaamste conclusies hieronder op.

Kinderen arm in arm

We verstuurden de vragenlijst naar alle 16 organisaties die in 2019 een beleidsplan hebben ingediend. 10 aanvragers vulden de vragenlijst in. Op basis van de conclusies uit deze evaluatie, bekijken we hoe we de aanvraagprocedure kunnen verbeteren. We bedanken de respondenten voor hun medewerking aan deze bevraging.

Conclusies

Uit de bevraging blijkt dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn met een meerjarige enveloppesubsidiëring. Dergelijke jeugdwerkingen hebben, in tegenstelling tot andere indieners onder hetzelfde decreet, geen ondersteunende (koepel)organisatie om hen bij te staan bij het indienen van een subsidiedossier. Elke respondent heeft namelijk aangegeven dat hij/zij het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft gecontacteerd voor meer informatie.

Wat het aanvraagformulier betreft, gaan de meeste verbeterpunten over de opbouw ervan. Hier vragen de respondenten naar meer ruimte voor hun antwoord en duidelijkere vragen. Een respondent vraagt zich af of het formulier eerder vanuit het standpunt van de beoordelaar dan in plaats van dat van de indiener werd opgesteld.

De respondenten zijn grotendeels tevreden over de duidelijkheid en snelheid waarmee hun vragen werden beantwoord. Er wordt wel opgemerkt dat na de toekenning van het subsidiebedrag er meer duidelijke feedback kan worden gegeven. Ook wordt gevraagd naar een meer transparante procedure en naar meer contact en feedback tussen de organisaties en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.