Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Aanvragen taxshelter niet mogelijk in augustus

Vanaf 1 augustus 2022 treden een aantal wijzigingen in de taxshelter wetgeving in werking. Omdat we onze online applicatie moeten aanpassen, zal die in augustus niet beschikbaar zijn. De wijzigingen hebben invloed op een aantal aspecten, waaronder de erkenning van productievennootschappen, de erkenning van in aanmerking komende werken en de fiscale controle.

Het parlement stemde op 30 juni 2022 een aantal wijzigingen aan de taxshelter wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvragen bij de gemeenschappen.

Voorstelling POPKORN van fABULEUS

Vernieuwde applicatie

Om de aanvragen coherent te kunnen indienen, zal de applicatie een grondige vernieuwing krijgen. In praktijk betekent dit dat gedurende de maand augustus geen nieuwe aanvragen zullen kunnen worden ingediend. Wij streven ernaar de nieuwe applicatie online te zetten op maandag 5 september. Aanvragen die al zijn opgestart, maar nog niet zijn ingediend, kunnen doorstromen tot en met zondag 31 juli 2022.

 

Foto: Voorstelling POPKORN van fABULEUS © Clara Hermans

Gevolgen voor de productievennootschappen

De wijzigingen hebben ook betrekking op de fiscale controle, de in aanmerking komende uitgaven en de erkenning van productievennootschappen.

Wat betreft de erkenning door de bevoegde gemeenschap, willen wij alvast op het volgende wijzen:

  • Voor audiovisuele werken komt een Europese productie zoals bedoeld in de richtlijn “Audiovisuele mediadiensten” in aanmerking. De lijst van in aanmerking komende werken is niet-limitatief. De voorwaarden worden expliciet toegelicht in de memorie van toelichting. 
    De vertoning aan een groot publiek en het niet nastreven van reclamedoeleinden zijn determinerend. De wetgever beoogt hiermee een neutrale definitie die rekening houdt met nieuwe vormen om audiovisueel werk te vertonen zoals streaming, web fiction, webcasting en overige nieuwe online platformen. 

  • Voor podiumkunsten gelden voortaan specifieke bepalingen inzake try-out en zijn werken waarbij de toegang tot de podiumproductie slechts een deel van het entreegeld vormt voortaan uitgesloten van het Tax Shelter-stelsel. 

  • Met het oog op de fiscale controle is in de wet een termijn opgenomen waarbinnen de aanvraag voor het fiscale attest moet worden ingediend bij de Cel Tax Shelter. Aangezien het voltooiingsattest van de gemeenschap een onderdeel is van dit dossier, moet je rekening houden met de tijdige aanvraag bij de gemeenschap. Deze termijn wordt vastgelegd op een periode van 9 maanden na voltooiing van het in aanmerking komend werk. Raamovereenkomsten moeten voortaan ten laatste op het ogenblik van de voltooiing van het in aanmerking komend werk aangemeld zijn bij de Cel Tax Shelter. 

Relevante documenten

In de geconsolideerde wetgeving staan de relevante wijzigingen aangeduid. De memorie van toelichting geeft hierbij de nodige verduidelijking. 

 

Meer informatie volgt als de nieuwe applicatie in werking zal treden.