Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Amateurkunstenaars ontvangen ruim 260.000 euro voor talentontwikkeling

De minister van Cultuur subsidieert 54 projecten van amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen die hun artistieke talenten en andere competenties willen aanscherpen. Opvallend veel projecten situeren zich in de discipline muziek, maar ook letteren, beeldende kunsten en toneel zijn mooi vertegenwoordigd.

Weer succesvolle indienronde

Voor de tweede ronde van dit jaar werden 135 ontvankelijke aanvragen ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. We beoordeelden de dossiers aan de hand van de subsidiecriteria uit het reglement en formuleerden een advies aan de minister. Die besliste daarop om 54 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 266.070 euro 

De projecten kunnen ten vroegste op 1 januari 2023 van start gaan. De volgende ronde heeft als uiterste indiendatum 15 april 2023. Die projecten mogen vanaf 1 augustus starten.

Harmonie

Voornamelijk muzikaal talent

Net als in de vorige subsidierondes valt het grote aantal muzikanten, muziekgroepen en -verenigingen op. Van de 54 goedgekeurde projecten komen er 42 uit de brede discipline muziek (pop- en rockgroepen, harmonieën, orkesten, fanfares en individuele muzikanten). Daarnaast is ook de discipline schrijven/woord met 12 goedgekeurde projecten mooi vertegenwoordigd, evenals beeldende kunsten met 7 goedgekeurde projecten en toneel met 6 goedgekeurde projecten mooi vertegenwoordigd. Ook multidisciplinaire projecten komen in aanmerking voor subsidiëring. Zo focussen een aantal goedgekeurde projecten op meerdere disciplines.

Het gaat om projecten waarmee men artistieke talenten een boost wil geven, maar ook om projecten waarmee men competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering wil aanscherpen, zoals promotiewerking en publiekswerking. Verder zien we samenwerkingen met het deeltijds kunstonderwijs en professionele kunstenaars, wat met deze subsidielijn ook wordt aangemoedigd.

Talentontwikkeling amateurkunsten

Kom meer te weten over deze projectsubsidies