Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Bijna 10 miljoen extra voor de cultuursector

De Vlaamse Regering besliste om op korte termijn 9,98 miljoen euro te investeren in de brede cultuursector. Het gaat om 18 projecten binnen de Taskforce Cultuur, die de impact van de coronacrisis op de sector wil bestrijden. Enkele van die initiatieven werden al eerder dit jaar opgestart. Andere nieuwe projecten worden in de loop van 2021 uitgerold.

De Taskforce Cultuur stelde de 18 projecten op in een participatief traject met de brede cultuursector. Daarnaast werd er ook samengewerkt met Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk om de sector voor het eerst een bredere toegang te bieden tot het VLAIO-instrumentarium. Tijdens het participatieve traject met de cultuursector werden de invalshoeken van het UNESCO-rapport “Culture in Crisis Policy Guide” in acht genomen. 

3,75 miljoen euro voor aankopen Collectie Vlaamse Gemeenschap

De minister van Cultuur schuift twee projecten naar voor die extra aandacht verdienen. Enerzijds zal er in 2021 eenmalig een budgetverhoging van 3,75 miljoen euro ingevoerd worden om hedendaagse kunstaankopen voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap mogelijk te maken. 

5 miljoen voor Innovatiemechanisme

Anderzijds wordt er 5 miljoen euro vrijgemaakt voor het opzetten van het Innovatiemechanisme in de brede cultuursector. Het Innovatiemechanisme wil de innovatie in de cultuursector stimuleren en het culturele businessmodel transformeren. Dat gaat dan vooral over het vernieuwen van producten, diensten, werkprocessen en marketingmethodes die culturele spelers in staat stellen waarde te creëren, te leveren en te ontvangen. Organisaties en individuele spelers zullen een subsidie kunnen ontvangen voor een reflectie van hun culturele businessmodel en het uitschrijven van een innovatietraject vanaf 15 september 2021.

Andere projecten

De Vlaamse minister van Cultuur besloot daarnaast om:

  • in samenwerking met VLAIO de cultuursector voor het eerst een bredere toegang te verlenen tot de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie, de Strategische Transformatiesteun en de Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten.
  • een derde Voorschot- en Waarborgregeling te introduceren. Die zal zowel ondernemingen als vzw’s in staat stellen een eventdossier in te dienen en 60% van de totale kost van het evenement als voorschot te ontvangen.

  • de werkbaarheidscheques open te stellen voor de werkgevers en werknemers die gebonden zijn aan het Paritair Comité 304. Met een werkbaarheidscheque kan een Vlaamse organisatie financiële steun krijgen om de werkbaarheidsgraad in een organisatie te onderzoeken, begeleiding en opleiding aan te kopen en arbeidsorganisatorische uitdagingen aan te pakken.

  • een financieel vangnet in te bouwen voor de Coronalening van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

  • de Startlening en de Winwinlening van PMV meer onder de aandacht te brengen.
  • Herstel Cultuurkredieten van Hefboom te garanderen in 2021. Ondernemingen en organisaties actief in de brede cultuursector kunnen zo een renteloze lening verkrijgen van 5.000 euro tot 100.000 euro met een looptijd van maximum 6 jaar. Daarbij kan er een vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar bekomen worden en is er onder bepaalde voorwaarden een drempelverhoging tot 250.000 euro mogelijk. 
  • de werkgroep communicatie binnen de Taskforce Cultuur in 2021 verder te laten samenkomen. Die werkgroep zal de pijnpunten rond de huidige communicatie op tafel leggen en zich buigen over het herdenken van communicatiestrategieën. Daarnaast worden ook onderzoeken opgezet om moeilijk bereikbare doelgroepen in kaart te brengen.
  • de uiterste eventdatum van de Culturele Activiteitenpremie te verlengen tot 31 augustus 2021. 
  • de crisisbegeleiding en het coronagerelateerd tweedelijnsadvies door Cultuurloket in 2021 verder te zetten. 
  • het Departement Cultuur, Jeugd en Media financieel te ondersteunen om alle projecten vanuit de Taskforce Cultuur uit te voeren.