Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Bijna 4 miljoen euro voor jeugdverenigingen met bijzondere opdracht

De minister van Jeugd kent de volgende 5 jaar jaarlijks bijna 4 miljoen euro subsidies toe aan 5 verenigingen die bijzondere opdrachten uitvoeren voor het Vlaamse jeugdbeleid. Het gaat om De Ambrassade, Bataljong, JINT, Kenniscentrum Kinderrechten en Kinderrechtencoalitie.

Wat

Het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid voorziet een subsidie voor verenigingen die specifieke taken uitvoeren voor het jeugdbeleid van de Vlaamse overheid. Het gaat om koepelorganisaties die fungeren als belangenbehartiger of ondersteuningsstructuur voor een deel van de jeugdsector, maar ook om verenigingen die via hun taken het beleid voorbereiden of uitvoeren.

Dit jaar konden deze verenigingen een structurele subsidie aanvragen op basis van een beleidsnota voor de periode 2021-2025.  Vijf organisaties dienden een beleidsnota in.

De minister van Jeugd kent nu voor de komende 5 jaar jaarlijks een totaalbedrag van 3.943.978 euro toe. Hij nam zijn beslissing op basis van de beleidsnota’s van de verenigingen en de adviezen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.  

In een volgende fase zal het departement op basis van de beleidsnota’s, adviezen en subsidiebedragen overeenkomsten afsluit met deze verenigingen.

Spelende kinderen

Overzicht verenigingen en subsidiebedragen

De Ambrassade: 1.950.000 euro
De Ambrassade wil
de positie van kinderen en jongeren versterken, onder andere door de ondersteuning van erkende jeugdverenigingen en de Vlaamse Jeugdraad, en aan de hand van vorming, uitwisseling, begeleiding en advies. De Ambrassade coördineert ook het jongereninformatieplatform Wat Wat. 

Bataljong: 585.000 euro
Bataljong heeft als opdracht de gemeentelijke jeugddiensten
in Vlaanderen en Brussel te ondersteunen en begeleiden aan de hand van vorming, uitwisseling en advies. Bataljong zet zich ook in voor lokale jeugdraden en voor de participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid.

JINT: 1.010.000 euro
JINT is
het coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking. JINT heeft als opdracht de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen en de Europese jeugdprogramma’s in Vlaanderen uit te voeren

Kenniscentrum Kinderrechten: 250.000 euro
Kenniscentrum Kinderrechten heeft als opdracht wetenschappelijke kennis en onderzoek over kinderrechten toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Kinderrechtencoalitie: 148.978 euro
Kinderrechtencoalitie heeft als opdracht te rapporteren over
de naleving van de rechten van het kind in Vlaanderen.