Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Bijna 4 miljoen euro voor kunstwerken Collectie Vlaamse Gemeenschap

In 2021 maakte de Vlaamse overheid een uitzonderlijk groot aankoopbudget van 3,98 miljoen euro vrij voor kunstaankopen voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee kocht ze 281 kunstwerken van 180 kunstenaars. De aankopen zijn bedoeld om de kunstensector toekomstperspectief te bieden tijdens de coronacrisis.

Met deze kunstaankopen geeft de Vlaamse overheid een grote stimulans aan de beeldende kunstsector, die zowel de kunstenaars als de betrokken galeries ten goede komt. Van het totaalbudget komt 3,75 miljoen euro uit relancemiddelen en 235.000 euro uit recurrente middelen. Ter vergelijking: in 2020 was het aankoopbudget 150.000 euro.

Heel wat beeldende kunstenaars hadden bij gebrek aan ondernemingsnummer geen recht op steunmaatregelen zoals de culturele activiteitenpremie. Op deze manier wil de Vlaamse overheid hen toch extra ondersteunen.

Een commissie van onafhankelijke curatoren en experten uit de zes Vlaamse musea voor hedendaagse kunst stond garant voor een kwaliteitsvolle selectie. De werken maken nu deel uit van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en M HKA, S.M.A.K., Mu.ZEE, M Leuven, Middelheimmuseum en Fotomuseum Antwerpen nemen ze in bewaring. Als deel van de museumcollecties zijn ze te bezichtigen door het brede publiek. 

De Collectie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat uit ruim 18.000 werken. Ze moet een volledig en correct beeld geven van de kwaliteitsvolle en internationaal relevante Vlaamse kunst. Al sinds 1860 worden er hiervoor kunstwerken verworven en in bewaring gegeven aan openbare instellingen en musea. Naast hedendaagse kunst bevat de collectie ook oude kunsten en verschillende soorten erfgoed.

281 werken in tal van disciplines

Er werden in totaal 281 kunstwerken van 180 kunstenaars in diverse fases van hun carrière aangekocht. Voor veel kunstenaars is dit de eerste keer.

De werken geven een representatief beeld van de hedendaagse kunstpraktijk met een grote variatie in technieken en disciplines. Het gaat om 54 fotografiewerken, 54 installaties, 44 schilderijen, 43 beeldhouwwerken, 31 tekeningen, 30 videokunstwerken, 19 werken in gemengde media, 4 textielwerken en 2 prenten. Door het uitzonderlijk hoge budget kocht de Vlaamse overheid ook enkele duurdere werken van gerenommeerde kunstenaars aan.

Tendensen in de hedendaagse kunstpraktijk

In de selectie van werken is de bevestiging en versterking te zien van een aantal tendensen in de kunstpraktijk. Zo is er aandacht voor sociale en politieke thema’s, identiteit, ecologie, etnisch-culturele diversiteit, een steeds sterkere aanwezigheid van vrouwelijke kunstenaars en een herwaardering van ambachtelijke procedés, zoals textielbewerking of historische fotografische technieken. Heel wat aangekochte werken kunnen worden tentoongesteld in open lucht, meer concreet in het Middelheimmuseum in Antwerpen.

Zes maal uitgelicht

Mountaincutters - Incomplete Venuses, Detours and Functions

Sculpturaal werk ‘Incomplete Venuses, Detours and Functions’ - Mountaincutters (Middelheimmuseum)

Het jonge collectief Mountaincutters put inspiratie uit de connectie tussen de mens en zijn omgeving. Ze onderzoeken de prothese in zijn verschillende gedaanten: als verlengde, steun, hulpmiddel… Hun project vertrok vanuit een fascinatie voor de onzichtbare onderwereld en universele vrouwelijke vruchtbaarheidssymbolen. De installatie van glazen venussculpturen op driepikkels lokt reflectie uit over de oorsprong van de beeldhouwkunst en over het matriarchaat.

Het werk is tot midden maart te bezichtigen in de Hortiflora-tuin van het Middelheimmuseum.

© Mountaincutters

Luc Deleu - Red and Blue Barricade

Installatie ‘Red and Blue Barricade’ - Luc Deleu (S.M.A.K.)

Als conceptueel kunstenaar, architect en stedenbouwkundige heeft Deleu al decennialang een prominente plaats in het Belgische kunstenlandschap. In de Collectie Vlaamse Gemeenschap ontbrak een recent werk van de visionair, dus met deze aankoop vult de overheid een lacune. Naast de installatie worden twee ‘digital born’ prenten aangekocht: ‘Barricade’ en ‘Terminologie’. Dit drievoudig ensemble vat zijn associërend denken op een treffende manier en verbeeldt zijn visie rond beeldende kunst, architectuur, stedelijk weefsel, sociologie en maatschappij.

© Dennis Decaluwé

Adrien Tirtiaux - Gleichgewichtskonstruktion (Das Land mit sechs Parlamenten)

Installatie ‘Gleichgewichtskonstruktion (Das Land mit sechs Parlamenten)’ - Adrien Tirtiaux (M HKA)

In deze installatie uit 2014 vertaalt Tirtiaux op een poëtische manier de politieke ‘constructie’ van België, en visualiseert hij hoe de verschillende onderdelen van het werk door het spanningsveld van hun onderlinge verhoudingen in balans worden gehouden. Vanuit zijn achtergrond als architect wil Tirtiaux met zijn kunst de ruimte herdefiniëren. Hij stelt fictie boven functie, broosheid boven stevigheid, en onvoltooidheid boven organisatie.

© Marcus Wörgötter

Leen Voet - selectie uit Je fais ce que je veux

Selectie uit de reeks ‘Je fais ce que je veux’ - Leen Voet (M Leuven)

Voet breidt haar schilderkunst dikwijls uit met objecten, tekeningen en ruimtelijke installaties.. De aangekochte reeks schilderijen bestaan uit drie duos gebaseerd op een deurelement, waarbij één plaat op een metalen houder losstaat in de ruimte, terwijl de figuranten op een kleiner formaat aan de muur hangen nabij het deurschilderij. De titel van elk duo zou een tekst of strofe uit een Franse chanson kunnen zijn, met een vaak stereotiepe kijk op het leven en relaties. Het werk hiernaast is getiteld #06 je sais bien que tu m'aimes, toi, tu sais bien que je t'aime, moi, c'est pour ça que l'on s'aime, nous. Et qu'on est heureux tous les deux, oui tous les deux, oui tous les deux (A+B).

© Kristien Daems

Lisa Spilliaert - Léon Spilliaert

Videowerk ‘Léon Spilliaert’ - Lisa Spilliaert (Mu.ZEE)

Filmmaker Lisa Spilliaert onderzoekt in dit videowerk haar fictieve bloedverwantschap met kunstenaar Léon Spilliaert en de mogelijke bron van haar artistieke identiteit. Is het kunstenaarschap iets genetisch? De narratieve structuur wordt opgehangen aan een aantal rap-gedichten, die ze zelf opvoert. De video culmineert in een bevreemdende ontmoeting tussen Lisa en Léon, waarbij de absurditeit van Lisa’s geprojecteerde verlangens op het verleden naar boven komt. 

© Lisa Spilliaert

Kristof Vrancken - Transit (Zwartberg)

Fotografisch werk ‘Transit (Ford-Site en Zwartberg)’ - Kristof Vrancken (FOMU)

Om klassieke chemicaliën te mijden, grijpt Vrancken terug naar het anthotype, een oude fotografische methode met natuurlijke emulsies. Transit verwijst enerzijds naar de vele veranderingen in het landschap rondom Genk. Anderzijds is het een type bestelwagen dat in de Genkse Fordfabriek geproduceerd werd. De prints zijn gemaakt met emulsies van planten en bessen vanop de fotolocatie. De vervuiling van de plant komt soms in de foto terecht. Zo krijgen Vranckens beelden een verontrustende ondertoon ondanks hun romantische uitzicht, zoals het werk Transit (Zwartberg) hiernaast.

© Kristof Vrancken 

Hier staat de volledige lijst van de aangekochte werken in 2021, met daarbij telkens de kunstenaars en de bewaarnemers.

Collectie Vlaamse Gemeenschap

Ontdek andere aangekochte werken
Logo de Vlaamse Veerkracht