Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Bijna 7,3 miljoen euro energiesteun voor de jeugdsector

Nu de energiefacturen hoog oplopen wil de Vlaamse Regering de jeugdsector extra ondersteunen. Zowel het Vlaamse en bovenlokale jeugdwerk als de jeugdverblijven en hostels krijgen extra middelen. Daarnaast gaat de Vlaamse Regering extra investeren in de eigen jeugdverblijven Destelheide en Hoge Rielen om de stijging van de bouwfactuur op te vangen en de energie-uitdagingen beter aan te kunnen.

Voor heel wat jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijven is het op dit moment puzzelen om de hoge energiefacturen te kunnen betalen. Vele onder hen kunnen immers geen grote financiële reserves aanspreken. Daarnaast moet er absoluut vermeden worden dat de deelnamegelden van activiteiten stijgen. Het jeugdwerk moet toegankelijk blijven voor iedereen.

Stapelbedden in een jeugdverblijf

Zowel jeugdwerkorganisaties als eigen jeugdverblijven

De Vlaamse Regering trekt in totaal 7,3 miljoen extra middelen uit om de jeugdorganisaties uit de nood te helpen: 

  • landelijk georganiseerd jeugdwerk: 900.000  euro;
  • verenigingen die werken met jongeren met een handicap: 100.000 euro;
  • hostels en jeugdverblijven: 1,09 miljoen euro;
  • Algemene Dienst Jeugdtoerisme: 800.000 euro;
  • werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: 170.000 euro;
  • Uitleendienst Kampeermateriaal: 80.000 euro.

Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook extra in de eigen jeugdverblijven Destelheide (1,9 miljoen euro) en Hoge Rielen (2,25 miljoen euro). Die middelen worden aangewend om de relanceprojecten, waarover eerder werd beslist, te versterken. Daarbij ligt de focus op renovatie en het energiezuinig maken van deze jeugdverblijven, de grootste in Vlaanderen. 

De komende weken krijgen de individuele organisaties te horen welk bedrag ze effectief ontvangen. 

Ook verantwoordelijkheid van lokale besturen

De Vlaamse minister van Jeugd maakte deze maatregel bekend na een overleg met lokale jeugdschepenen. De minister maakte deze plannen bekend na een overleg met lokale schepenen van Jeugd. Hij riep hen ook op om bij de opmaak van hun begroting rekening te houden met de noden van hun eigen lokale jeugdorganisaties. De Vlaamse Regering voorziet immers een budget voor aanvullende financiering van lokale behoeften. De minister dringt erop aan dat deze middelen ook gaan naar lokale jeugdorganisaties.