Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Bijna twee miljoen euro aan investeringssubsidies voor cultuur- en jeugdinfrastructuur

De ministers van Cultuur en Jeugd hebben beslist over de toekenning van investeringssubsidies voor cultuur- en jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang. In totaal ontvangen elf organisaties samen bijna twee miljoen euro om te investeren in de energiezuinigheid of toegankelijkheid van hun gebouwen.

Er werden in totaal 34 aanvragen ingediend, waarvan 19 door jeugdorganisaties en 15 door organisaties uit de cultuursector.

Dit jaar werd de oproep voor het automatiseren van theatertrekken ingetrokken vanwege het beperkte beschikbare budget. De overgebleven prioriteiten voor energiezuinigheids- en toegankelijkheidsmaatregelen bleven wel van kracht.

De uiterste indiendatum van de volgende indienronde is 1 april 2021.

Gesubsidieerde projecten uit cultuursector

De Vlaamse minister van Cultuur besliste om een investeringssubsidie toe te kennen aan drie projectvoorstellen voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur en twee projectenvoorstellen voor het toegankelijker maken van culturele infrastructuur.

Het totaal toegekende subsidiebedrag voor het beleidsdomein Cultuur bedraagt € 1.416.581,37.

Gesubsidieerde projecten uit de jeugdsector

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om een investeringssubsidie toe te kennen aan zes projectvoorstellen, telkens drie projecten voor de sectorale prioriteiten energiezuiniger maken en toegankelijker maken van (jeugd)infrastructuur.

Het totaal toegekende subsidiebedrag voor het beleidsdomein Jeugd bedraagt € 522.937,48.

Toegekende investeringssubsidies

Download het overzicht van toegekende sectorale investeringssubsidies

Lees meer over deze subsidielijnen

Sectorale prioriteiten