Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

De coronacrisis door de ogen van kinderen

"Overal buiten kunnen spelen, nergens meer kunnen vervelen. Nooit meer lang in uw kot, ik werd gewoon helemaal zot!"
Dit gedichtje aan het begin van de video spreekt boekdelen: de coronacrisis heeft een grote impact gehad op het welbevinden van jonge kinderen. Na het onderzoeksrapport van eind vorig jaar is er nu ook een video, waarin de kinderen zelf vertellen hoe ze de coronacrisis hebben beleefd.

Minder goed in hun vel

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op jonge kinderen. Ze voelden zich minder goed in hun vel, hadden minder vertrouwen in de toekomst en waren minder tevreden over hun leven in het algemeen. Dat bleek vorig jaar uit de resultaten van een onderzoek in het voorjaar van 2021, waarbij 2.449 kinderen uit het 4de tot 6de de leerjaar in 35 Vlaamse scholen werden bevraagd. In de video vertellen de kinderen daar zelf over.

De bevraging maakte deel uit van een internationaal onderzoek naar het welbevinden van kinderen (ISCWeB). In 2018 werd al een eerste bevraging bij kinderen in dezelfde scholen, waardoor de onderzoekers een vergelijking over de tijd kunnen uitvoeren. Dankzij het grootschalige opzet van de bevraging en de vergelijkbaarheid met ISCWeB-2018  gaf dit onderzoek een uniek inzicht in hoe jonge kinderen in Vlaanderen de coronacrisis hebben ervaren, en hoe verschillende aspecten van hun welbevinden en hun leefwereld zijn geëvolueerd ten opzichte van 2018.  

De video werd in juni 2021 door HOGENT opgenomen en maakt deel uit van het ISCWeB-onderzoek. 

Ook aandacht voor welbevinden in het JKP

In het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) gaan we uit van het perspectief van kinderen en jongeren. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling is een van de 5 prioriteiten van het JKP. Initiatieven die de veerkracht en de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren bevorderen, vertrekken best vanuit de vraag van het kind of de jongere zelf. Daarom is het ook zo waardevol om kinderen zelf aan het woord te laten over hun ervaringen tijdens de coronacrisis.