Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Energiescans voor jeugdinfrastructuur

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht stelt de minister van Jeugd middelen ter beschikking om jeugdorganisaties te ondersteunen in het energiezuiniger maken van hun infrastructuur. Organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur kunnen bij Pulse Transitienetwerk een aanvraag indienen voor gratis energieadvies op maat.

energiescan

Op basis van het verbruik van de jeugdinfrastructuur, komt de organisatie in aanmerking voor een uitgebreide energiescan of voor een energiecoaching die zich richt op het nemen van quick-winmaatregelen. Dit zijn ingrepen die met een beperkte kost een energiebesparing op korte termijn kunnen realiseren.

Aan de hand van het verslag van de energiecoach, kan de jeugdorganisatie ook een investeringssubsidie aanvragen om deze quick wins uit te voeren.  

Met de resultaten van een energiescan heeft de organisatie alle informatie in handen om doordachte maatregelen te nemen die een duurzame impact hebben op langere termijn. Het rapport geeft inzicht in de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen en kan gebruikt worden voor het aanvragen van een sectorale investeringssubsidie bij het departement Cultuur, Jeugd en Media.

De Vlaamse Veerkracht