Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Erfbelasting betalen met cultuurgoederen: wat is er veranderd?

Cultuurgoederen als betaalmiddel voor je erfbelasting: het is een mogelijkheid waar slechts weinigen gebruik van maakten. Daarom paste de Vlaamse Regering haar wetgeving aan. Op 1 juli trad het vernieuwde decreet in werking.

vrouw en werkman bekijken schilderij

Topstukken en sleutelwerken

Dankzij het decreet van 10 maart 2023 is de regeling aantrekkelijker geworden voor mogelijke erfgenamen en erflaters. Tegelijkertijd wordt de lat hoger gelegd: enkel topstukken en sleutelwerken voor museale collecties komen in aanmerking voor inbetalinggeving.

Topstukken zijn roerende goederen of verzamelingen die vanwege hun archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar beschouwd moeten worden. Sleutelwerken zijn waardevolle werken die een sleutelrol innemen binnen de collecties van de musea en erfgoedinstellingen in Vlaanderen.

Dit nieuwe decreet bevat wijzigingen aan het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang oftewel Topstukkendecreet en aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 

Nieuwe krachtlijnen

  • De definitie van cultuurgoederen die in aanmerking komen wordt uitgebreid van kunstwerken tot alle cultuurgoederen. Ook juwelen, manuscripten en dergelijke kunnen nu in betaling gegeven worden; 
  • De regeling geldt voor erfgoed waarvan de verwerving een duidelijke verrijking betekent voor de publieke collecties in Vlaanderen; 
  • Een toekomstige erflater kan de Vlaamse Regering vragen om een verklaring waarin staat dat de cultuurgoederen beschouwd worden als een duidelijke verrijking van de publieke collecties in Vlaanderen. In dat geval spreken we over topstukken of sleutelwerken; 
  • Bij aanvaarding wordt de marktwaarde van de cultuurgoederen verhoogd met 20%; 
  • De erfbelasting ligt lager dan de waarde van de cultuurgoederen. Wat nu?
    • Gaat het om topstukken? Dan kan het Topstukkenfonds voor de betaling van dit saldo instaan; 
    • Gaat het om sleutelwerken? Dan kan de erfgoedinstelling die het sleutelwerk in haar collectie wil opnemen voor de betaling van dit saldo instaan. Op die manier verwerft de erfgoedinstelling a rato van haar inbreng de mede-eigendom van dit sleutelwerk.
  • De schulden waarvoor een inbetalinggeving mogelijk is, worden uitgebreid tot de toebehoren van de invorderbare erfbelasting. 

Inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting

Lees meer over de regelgeving en de procedure

Vragen

Stuur een mail naar topstukken@vlaanderen.be.