Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Extra financiële impuls voor het VAF

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurde de Vlaamse Regering ondersteunende maatregelen goed voor de heropstart van de audiovisuele sector.

Cameraman

Met een financiële impuls van 10 miljoen euro voor het VAF/Filmfonds en 10 miljoen euro voor het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds wil de regering de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse films, televisiereeksen en games en de vertoning ervan stimuleren. Tijdens de coronacrisis is immers gebleken dat er in de audiovisuele sector een grote nood is aan bijkomende financiële ondersteuning van lokale filmproducties. Ook de bioscoopdistributie- en exploitatiesector ondergaan rechtstreeks de korte- en langetermijngevolgen van de coronamaatregelen.

Deze bijkomende investeringen in de audiovisuele sector hebben een invloed op de beheersovereenkomsten 2018-2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds. De regering keurde daarom ook drie addenda bij de respectieve beheersovereenkomsten goed, waarin de verdeling van de extra middelen wordt vastgelegd. 

De extra middelen worden via een 40%-60% ratio verdeeld over 2021 en 2022.