Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Handen in elkaar slaan voor mediawijsheid

Om de mediawijsheid van de Vlamingen te verhogen, moeten verschillende sectoren en beleidsdomeinen meer en beter samenwerken. Dat is een van de belangrijke aanbevelingen uit een nieuw rapport dat het beleid rond mediawijsheid in Vlaanderen in kaart brengt.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven) en bevat tal van aanbevelingen om het beleid rond mediawijsheid in Vlaanderen te verbeteren.

Digitalisering staat steeds meer centraal in onze samenleving. Anno 2021 gaapt er nog steeds een digitale kloof in Vlaanderen, zowel op het vlak van toegang als op het vlak van competenties. De Vlaamse Regering neemt vandaag tal van initiatieven om die kloof te dichten. ‘Mediawijsheid’, de manier waarop we omgaan met (digitale) media, is in steeds meer domeinen een echte prioriteit.  
 

Mediawijs als netwerkorganisatie 

De onderzoekers wijzen op de vele goede initiatieven die vandaag al worden genomen, maar waarschuwen ook voor een te versnipperd beleid. Heel concreet moet er beter worden samengewerkt tussen de media- en onderwijssector. Daarin kan volgens de onderzoekers het kenniscentrum Mediawijs een prominentere rol opnemen als netwerkorganisatie, door alle mediawijze initiatieven van partnerorganisaties beter te coördineren en te stroomlijnen. Daarnaast kunnen ze duurzame partnerschappen met overkoepelende organisaties stimuleren in tal van sectoren: bibliotheken, mediabedrijven, jeugd en cultuurorganisaties, …  
 

Investeren in aangepaste opleiding  

Ook vragen de onderzoekers om een sterkere focus op mediawijsheid. Het huidige ‘Mediawijs Competentiemodel’, dat Mediawijs hanteert, kan daarvoor verder worden uitgebouwd. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de succesvolle Mediacoach-opleiding. Deze opleiding richt zich tot professionelen die hun organisatie een versnelling hoger willen laten schakelen op het vlak van digitale media en mediawijsheid. De opleiding zal zich verder specialiseren en kan inhoudelijk aangepast worden afhankelijk van de doelgroep, zoals het jeugdwerk. 
 

Inzetten op kwetsbare groepen 

Het beleid moet volgens de onderzoekers ook inzetten op kwetsbare groepen. Kinderen en jongeren met een handicap vormen bijvoorbeeld een aandachtspunt binnen de prioriteit mediawijsheid in het kader van het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024. Ook zal er worden ingezet op online seksisme en gendergerelateerd geweld. 

Op 8 juni kun je deelnemen aan een online inspiratiesessie over deze prioriteit mediawijsheid binnen het JKP. Meer info en inschrijven.
 

Bijlagen