Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Lancering projectoproep ‘Jongeren en politie’

De Vlaamse Regering lanceert een nieuwe projectoproep om de relatie tussen jongeren en politie te verbeteren. Veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming spelen daarbij een hoofdrol. Doel van de projectoproep is een duurzame en structurele samenwerking tot stand brengen tussen jeugdorganisaties, lokale politiezones en een neutrale, onafhankelijke actor. Je kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 30 september.

Concreet ontvangen in het kader van deze projectoproep maximaal 6 projecten subsidies, waarvan een per provincie of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het project kan zich binnen de provincie op een specifieke regio focussen maar wel steeds met aandacht voor de grootstedelijke problematiek waar dit thema zeer aanwezig is. De oproep geeft ruimte voor nieuwe initiatieven, verdieping en/of opschaling van al bestaande trajecten.

De projectaanpak focust zich op duurzame samenwerking tussen minstens jeugdorganisaties, politiezones en een organisatie met expertise op het vlak van bemiddeling en herstelgericht werken. Deze actoren moeten zich van bij de start engageren op basis van een gedeelde visievorming, strategische doelen en concrete engagementsverklaringen in de subsidieaanvraag. 

Je kunt een aanvraag indienen vanaf eind augustus tot eind september 2021. De doorlooptijd van de projecten bedraagt maximaal twee jaar. Het maximale bedrag dat wordt toegekend, is 90.000 euro per project.

Voor deze projectoproep zullen de aanvragen via KIOSK verlopen. KIOSK werd vernieuwd op 27 april. Er zijn veranderingen gebeurd in de inlogprocedure en de omgeving. Wie hiermee nog niet vertrouwd is, kan zich best al een eerste keer aanmelden om problemen tijdens de indienperiode te vermijden.

Lees meer over de veranderingen in KIOSK

Projectoproep 'Jongeren en politie'

Meer info en voorwaarden

Bestaande goede praktijken

Wist je dat er een lijst bestaat met bestaande praktijkvoorbeelden? Wil je hier graag initiatieven aan toevoegen? Geef dit zeker aan in het formulier hieronder. Deze goede voorbeelden geven aan dat het cruciaal is om te werken aan een constructieve uitwisseling tussen onder meer jongeren, jeugdwerkers en politie, met kennis van de verschillende perspectieven, de juiste verwachtingen en een positieve dialoog. Dit kan de werking van zowel jeugdorganisaties als politiekorpsen versterken en een meerwaarde bieden voor de jongeren die met beide sectoren in contact komen. Wanneer er wordt ingezet op brugfiguren en op kennismaking, zowel tussen jeugdwerk en politie, als tussen jongeren en politie, dan vergroot het veiligheidsgevoel in een omgeving waar kinderen en jongeren ruimte krijgen om jong te zijn.

Heb je een goed voorbeeld dat je graag in de kijker wilt zetten? Laat het ons weten.