Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Maatregelen uit noodfonds voor Jeugd en Media goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 10 juli verschillende financiële steunmaatregelen voor de jeugd- en mediasector goed. Er gaat 16 miljoen euro naar de jeugdsector en 10 miljoen euro naar de mediasector. In de jeugdsector ontvangen de gesubsidieerde jeugdverenigingen, jeugdhostels en jeugdverblijfcentra bijkomende middelen. In de mediasector krijgen VRT, erkende lokale en netwerkradio-omroepen, erkende regionale televisieomroepen en kleinere spelers bijkomende steun.

Maatregelen voor de jeugdsector

De Vlaamse regering voorziet in het totaal 16 miljoen euro aan steun aan gesubsidieerde organisaties in de jeugdsector.

Er is 1,8 miljoen euro voorzien voor gesubsidieerde jeugdverenigingen. Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis hebben heel wat organisaties te kampen met een onevenwicht tussen kosten en opbrengsten. Met die steun verhoogt ze de overlevingskansen van organisaties die ze met een meerjarige werkingssubsidie ondersteunt. 

Voor jeugdhostels met een subsidieovereenkomst op basis van het decreet van 6 juli 2012 is er 2,1 miljoen aan bijkomende subsidies voorzien. Door de coronamaatregelen worden de jeugdhostels geconfronteerd met exploitatiebeperkingen. Jeugdhostels die daardoor in financiële problemen komen, kunnen nu een beroep doen op het noodfonds.

Toerisme Vlaanderen coördineert de verdeling van de steun aan jeugdverblijfcentra. Dat gaat om een totaal van 12 miljoen euro.

De Uitleendienst Kampeermateriaal ontvangt 49.000 euro.

Maatregelen voor de mediasector

De Vlaamse regering voorziet in het totaal 10 miljoen euro aan steun aan gesubsidieerde organisaties in de mediasector.

Negen erkende regionale televisiezenders die reclame-inkomsten hebben verloren en daardoor in financieringsnood dreigen te komen, krijgen een tegemoetkoming. De tegemoetkoming moet er in de eerste plaats voor zorgen dat ze hun decretale opdracht kunnen blijven uitvoeren en kunnen blijven uitzenden. Het noodfonds voorziet 3,8 miljoen euro. Voor elke regionale zender wordt een basisbedrag van 300.000 euro voorzien in het noodfonds. Afhankelijk van de opgelopen schade wordt dit bedrag verhoogd.

Eveneens 3,8 miljoen euro gaat naar de openbare omroep VRT om een deel van de extra programmatie en kosten te dekken.

Ten slotte voorziet de Vlaamse Regering 500.000 euro voor de ondersteuning van de lokale en netwerkradio-omroepen die door de Vlaamse overheid erkend zijn en voor de ondersteuning van geschreven pers & journalistiek.

De compensatie voor erkende lokale en netwerkradio-omroepen moet helpen om de minderinkomsten of in bepaalde gevallen het volledig wegvallen van advertentieontvangsten op te vangen. Voor 129 lokale radiozenders wordt er 1.250 euro uitgetrokken en voor 4 netwerkradio’s 6.250 euro.

De ondersteuning van geschreven pers & journalistiek is bedoeld om kleine spelers van het faillissement te behoeden en freelance journalisten te steunen die op weinig andere maatregelen een beroep kunnen doen. De ondersteuning gebeurt door Fonds Pascal Decroos en Media.21. Aan beide organisaties wordt daarvoor een projectsubsidie toegekend.