Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nee is altijd oké: videoreeks helpt kinderen hun grenzen aan te geven

'Nee' zeggen is altijd oké: die belangrijke boodschap wil de minister van Jeugd samen met Ketnet aan kinderen meegeven. In 6 filmpjes spelen de Ketnetwrappers herkenbare situaties uit het leven van kinderen en tonen hen zo dat het oké is om grenzen te stellen.

De minister van Jeugd, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Ketnet werken samen om kinderen een belangrijke boodschap mee te geven: 'nee' zeggen is altijd oké. Met die campagne willen ze kinderen aanleren om grenzen te stellen, omdat dat voor hen even moeilijk, ja zelfs moeilijker is dan voor volwassenen.

Nee is altijd oké campagnebeeld

Grenzen stellen in diverse situaties

Tijdens gesprekken met jeugdorganisaties en experten als De Ambrassade, Child Focus, de Kinderrechtencommissaris en Pimento bleek dat kinderen onder de 12 jaar zelden worden bereikt in campagnes over integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Maar het is net in de lagere school dat kinderen hun eerste stappen in de wereld zetten.  

Om kinderen te tonen dat het oké is om grenzen te stellen, verwerkte Ketnet samen met de wrappers 6 herkenbare situaties in filmpjes. De algemene boodschap is duidelijk: 'Nee is altijd oké', zowel offline als online

  1. Groepsdruk. Het is oké om 'nee' te zeggen als anderen je iets willen laten doen dat je niet wilt. Vrienden kunnen je daarbij helpen. 

  1. Ongepast taalgebruik. Als je iets beledigends ziet of hoort, is het oké om 'nee' te zeggen en anderen erop te wijzen. 

  1. Misbruik van vertrouwen. Dingen die je in vertrouwen deelt, mogen niet zomaar worden doorverteld. Zeg 'nee' als dit gebeurt. 

  1. Grensoverschrijdend gedrag. Zeg zonder aarzeling 'nee' als iemand iets met je lichaam doet wat niet goed voelt. 

  1. Online. Dezelfde regels gelden offline én online. Als iets niet oké is, meld het dan. 

  1. Moeilijke thuissituatie. Luister naar je vrienden en creëer een veilige omgeving om samen grenzen te stellen. 

Awel: een luisterend oor voor kinderen

Als kinderen niet weten waar ze terechtkunnen met vragen, kunnen ze altijd contact opnemen met Awel via telefoon (102), e-mail of chat. Awel biedt anoniem en gratis een luisterend oor voor kinderen en jongeren.  

Prioriteit in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

Met deze campagne zetten de minister van Jeugd, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Ketnet zich samen in voor de eerste prioriteit van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024: het mentale welzijn en de positieve identiteitsontwikkeling van kinderen. Die willen we versterken met een gericht integriteitsbeleid om geweld tegen kinderen en jongeren aan te pakken.  

In de jeugdsector moeten organisaties een aanspreekpunt integriteit (API) aanduiden en een integriteitsbeleid voeren. De Ambrassade, Pimento en Tumult ondersteunen hen daarin. 

Nee is altijd oké

We moedigen ouders en begeleiders aan om de filmpjes te delen met kinderen en zelf beschikbaar te zijn als vertrouwenspersoon.

Bekijk en verspreid de 6 video's