Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nieuw cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Regering besliste op 9 juli om de Vlaamse Gemeenschapscommissie verder te ondersteunen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau. Er zal nu een cultureel-erfgoedconvenant gesloten worden voor de beleidsperiode 2021-2025.

Mannen in traditionele kledij dragen een meiboom op de Grote Markt van Brussel

De VGC zal een jaarlijkse werkingssubsidie van 495.000 euro ontvangen. Met deze beslissing wordt verder ingezet op de inhaalbeweging rond cultureel erfgoed door een verhoging van 44.000 euro ten opzichte van de subsidie in 2020.

Foto: Planten van de Meyboom in Brussel © Jonathan Sommereyns

Doel van de subsidie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil in de komende jaren extra inzetten op het versterken van de erfgoedzorg bij de professionele organisaties en de verenigingen. Ook meer mensen laten kennismaken met de diversiteit aan cultureel erfgoed in Brussel is één van de prioriteiten, net als het sterker laten participeren van de Brusselaar aan het cultureel erfgoed.

De netwerken van de cultureel-erfgoedactoren zullen versterkt en verruimd worden met ruimte voor experiment, zodat die actoren elkaar nog meer kunnen gaan inspireren. De verdere verankering van de cultureel-erfgoedcel binnen de werking van de VGC is de prioriteit voor de interne werking in de komende periode.

Werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op regionaal niveau

Voorwaarden en indiendata