Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet principieel goedgekeurd

Op 9 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet principieel goed. Het nieuwe decreet kwam tot stand naar aanleiding van een evaluatie van het huidige Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017.

Het decreet wordt op verschillende punten geoptimaliseerd:

  • Procedures werden bijgeschaafd en de plan- en werklast verminderd.
  • Het Cultureel-erfgoeddecreet werd ook meer afgestemd met andere cultuurdecreten.
  • Nieuwe instrumenten zijn de structurele subsidies voor cultureel-erfgoedtijdschriften en subsidies voor regionale projecten.
  • Ook organisaties waar de cultureel-erfgoedwerking onderdeel is van een bredere kerntaak, zoals stadsarchieven of universiteitsbibliotheken, komen nu in aanmerking voor werkingssubsidies.

Advies sector en SARC

In het voorjaar vond een consultatieronde met de sector plaats. De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) gaf intussen een advies over het nieuwe decreet. Naar aanleiding van het advies van de SARC werd de term ‘regionaal’ in het decreet nog vervangen door de term ‘bovenlokaal’. De invulling van die term blijft hetzelfde.

Volgende stappen

De Raad van State moet nu een advies over het ontwerp van decreet formuleren. Na dat advies kan het ontwerp van decreet definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering en kan het ingediend worden bij het Vlaamse Parlement.

Optimalisatie van het cultureelerfgoeddecreet

Meer over het nieuwe decreet