Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nieuw, tijdelijk subsidiereglement voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse Regering keurde vandaag een nieuw, tijdelijk subsidiereglement voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten goed. Met deze subsidielijn wil de minister van Cultuur kleinere spelers aanmoedigen om bovenlokaal, over gemeentegrenzen heen, samen te werken. De projecten hebben een duurtijd van maximaal 1 jaar met een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro.

Deze nieuwe subsidielijn vormt een aanvulling op de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet die voor sommige organisaties een te hoge drempel bleek te hebben. Het nieuwe subsidiereglement maakt bovendien een brug naar het geoptimaliseerd Bovenlokaal Cultuurdecreet dat momenteel in de steigers staat.

Bovenlokale cultuur Vlaanderen

Lagere drempel

De nieuwe subsidielijn mikt onder andere op amateurkunstenorganisaties en kleinere, al dan niet professionele organisaties die culturele projecten willen opzetten bovenop hun reguliere werking en over gemeentegrenzen heen.

Een kortere doorlooptijd van aanvraag tot beslissing, een vereenvoudigd aanvraagformulier en een beperkt aantal beoordelingscriteria moeten ervoor zorgen dat de lat ook voor minder professionele organisaties haalbaar is.

Kleinschalige projecten met maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro

Een kleinschalig project heeft binnen dit subsidiereglement een maximale duurtijd van 1 jaar en een maximale totale projectkost van 75.000 euro. Het nieuwe reglement mikt bovendien duidelijk op aanvragers die geen werkingsmiddelen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontvangen én op projecten die niet via andere subsidielijnen van het departement gesubsidieerd worden. Het maximale subsidiebedrag dat kan aangevraagd worden, bedraagt 25.000 euro.

Eerste indienronde: 1 maart 2024

Het subsidiereglement voorziet twee indienrondes per jaar: op 1 maart en 1 september. De eerste indienronde heeft als indiendeadline 1 maart 2024. In het najaar volgen meer details over de aanvraagprocedure. Het steunpunt OP/TIL zal ondersteuning bieden aan potentiële aanvragers.

Tijdelijk subsidiereglement voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Lees het reglement