Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nieuwe oproep inhaalbeweging digitale collectiedata

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering een nieuwe inhaalbeweging omtrent digitale collectiedata in de cultureel-erfgoedsector.

Sinds 2018 is er een subsidiereglement voor het realiseren van een inhaalbeweging rond digitale collectieregistratie in de cultureel-erfgoedsector. Dit reglement sluit aan bij de beleidsprioriteiten inzake digitalisering die in de nieuwe legislatuur opnieuw bevestigd zijn in o.a. het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur, en de strategische visienota cultureel erfgoed.

Aansluitend op het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering werd besloten een extra oproep van de inhaalbeweging digitale collectiedata te lanceren, waardoor organisaties nieuwe aanvragen kunnen indienen. Deze oproep staat dus los van reeds lopende projecten die via eerdere oproepen ondersteund worden.

Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F001343-0005 / Unterberg, Rolf / CC-BY-SA 3.0

Archieffoto van mannen en vrouwen die aan een bureau werken

In het nieuwe reglement wordt verder ingezet op het inhalen van achterstanden op het vlak van digitale collectieregistratie, maar de registratie moet vertrekken vanuit een overkoepelende digitale visie van de organisatie waarbij de nieuwe en verbeterde digitale collectiedata gebruikt worden met de nadruk op het maatschappelijk valoriseren ervan. De duurzame verankering van de resultaten staat hierbij centraal.

Begeleiding door meemoo

Net als vorig jaar wordt een intensieve externe begeleiding voorzien onder de regie van meemoo, Vlaams instituut voor het archief. Deze begeleiding wordt zowel bij het voorbereiden van een aanvraag als bij de uitvoering aangeboden. Bij de beoordeling van de projectaanvragen zal ook rekening gehouden worden met de wijze waarop er in het project expertise wordt aangetrokken van externe partners, in het bijzonder door de begeleiding van meemoo.

Wie kan aanvragen

De doelgroep van de nieuwe oproep is uitgebreid ten opzichte van de vorige oproep. Dit jaar kunnen alle organisaties met een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet een aanvraag indienen, zowel collectiebeherend als dienstverlenend.

Collectiebeherende organisaties (zowel landelijk als regionaal ingedeeld) kunnen zelf een aanvraag indienen of optreden als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan steeds minimaal één organisatie een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet moet ontvangen.

Dienstverlenende organisaties (zowel met een landelijke als regionale dienstverlening) treden voor een aanvraag op als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan steeds minimaal één organisatie een werkingssubsidie op basis van het Cultureelerfgoeddecreet moet ontvangen.

Hoe aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen via KIOSK, vanaf 27 mei. De uiterste indiendatum is 1 oktober 2021.

Hoe lang kunnen de projecten duren

Projecten kunnen zowel eind 2021 als begin 2022 van start gaan. Alle projecten moeten uiterlijk op 31 december 2023 afgerond zijn.

Welk subsidiebedrag kan ik aanvragen

Voor elk gehonoreerd project wordt een richtbedrag van 150.000 euro vooropgesteld voor een project dat minimaal twee jaar loopt. Voor kortere projecten wordt het richtbedrag verhoudingsgewijs verminderd. Projecten die uitgevoerd worden vanuit een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties  kunnen een hoger bedrag motiveren, op basis van het aantal deelnemende partners.

Oproep inhaalbeweging digitale collectiedata

Reglement, voorwaarden en criteria

Online pitchmoment voor projectaanvragen in wording

Meemoo organiseert op 25 en 26 augustus 2021 een online pitchmoment voor projectaanvragen in wording. Meemoo staat immers in voor de begeleiding voor en tijdens de subsidieaanvraag en bij de eventuele uitvoering van het project. Tijdens de pitch krijg je als kandidaat-indiener 15 minuten om in een videocall jouw projectvoorstel kort toe te lichten aan meemoo-medewerkers. Op die manier brengen ze in kaart welke aanvragen in de maak zijn, kunnen ze een eerste advies geven en afspraken met je maken voor verdere begeleiding bij de aanvraag.

Met vragen over dit pitchmoment kun je steeds terecht bij Astrid Vergauwe.