Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nieuwe projectoproep rond nalatenschappen hedendaagse kunstenaars

De minister van Cultuur besliste om in het voorjaar van 2024 een nieuwe projectoproep rond nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars te lanceren. Na het succes van de eerste oproep in het voorjaar van 2023, blijkt dat de nood rond bepaalde oeuvres hoog blijft, en dat vele spelers in de kunstensector zoekende zijn naar goede voorbeelden en relevante samenwerkingen rond hun nalatenschap. Een gedetailleerde communicatie volgt begin 2024. Wel staat vast dat de oproep inhoudelijk sterk zal aansluiten bij die uit 2023.

Afgelopen zomer ondersteunde de minister van Cultuur voor het eerst twaalf pilootprojecten die zich richten op de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars en kunstorganisaties in de Vlaamse Gemeenschap. Kunstenaars, organisaties maar ook erfgenamen gingen aan de slag om archieven, oeuvres en praktijken op een goede manier voor de toekomst te bewaren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media begeleidt deze projecten in samenwerking met FARO en Kunstenpunt, en documenteert ze ook.

Collectie Steve Wante

Nieuwe oproep in volle voorbereiding

De nood rond bepaalde oeuvres blijft echter hoog, en vele spelers in de kunstensector zijn zoekende naar goede voorbeelden en relevante samenwerkingen rond hun nalatenschap. Daarom besliste de minister van Cultuur om in 2024 een nieuwe oproep voor pilootprojecten te lanceren.

Momenteel wordt de oproep voorbereid. Een gedetailleerde communicatie volgt begin 2024. Wel staat vast dat de oproep inhoudelijk sterk zal aansluiten bij die uit 2023, en dat de uiterste indiendatum eveneens in het voorjaar valt. Geïnteresseerden kunnen dus al starten met de voorbereiding van het projectplan.

Pilootprojecten nalatenschappen kunstenerfgoed

Lees meer over de projectoproep en het reglement uit 2023