Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Nu ook subsidies voor bovenlokale en meerjarige cultureel-erfgoedprojecten

Vanaf 16 mei kun je een projectsubsidie aanvragen op basis van het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. Er zijn echter enkele belangrijke wijzigingen waarmee je rekening moet houden.

Projectsubsidies voor het uitvoeren van functies en rollen

Het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021 voorziet projectsubsidies voor:

  • cultureel-erfgoedprojecten die inzetten op een of meer aspecten van cultureel-erfgoedwerking; 
  • internationale projecten die cofinanciering vereisen; 
  • tussenkomsten voor internationale uitwisseling met het oog op competentieontwikkeling.
Huis van Alijn

Door tijdelijke projecten te ondersteunen wil de Vlaamse overheid een dynamische cultureel-erfgoedwerking stimuleren.

Zo kun je projectsubsidies aanvragen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen, waarderingstrajecten, initiatieven rond behoud en beheer, onderzoek en participatieve trajecten. Ook voor eenmalige publicaties kun je een aanvraag indienen. Bij projecten die een dienstverlenende rol aanbieden, ligt de focus op het ontwikkelen en delen van expertise met de sector.

Voor een project dat in 2023 start kun je dit jaar al subsidies aanvragen op basis van het nieuwe decreet. 

Wat is nieuw

Bovenlokale werking

De scope van de projectsubsidies wordt verbreed. Naast landelijke en internationale projecten kunnen voortaan ook bovenlokale cultureel-erfgoedprojecten ondersteund worden.

De volgende organisaties kunnen zo'n aanvraag indienen:

  • erfgoedcellen die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet voor een dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau;
  • musea, archieven of erfgoedbibliotheken die erkend zijn of een werking hebben op bovenlokaal niveau.
     

Meerjarige projecten

Een aanvraag voor meerjarige projecten is nu ook mogelijk, weliswaar met een maximale looptijd van 3 jaar. Dergelijke projecten waren al mogelijk, maar er moest jaarlijks een nieuwe aanvraag voor ingediend worden. Met het nieuwe decreet kan dat via één aanvraag. De laatste jaren van het project moeten wel voldoende concreet uitgewerkt zijn, anders werk je beter met jaarlijkse aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen

Een projectsubsidie vraag je aan via de webapplicatie KIOSK. Vanaf 16 mei kun je starten met de opmaak van je aanvraag.

Voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van 2023 is de uiterste indiendatum 15 september 2022

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier