Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Onderzoek naar digitaal jeugdwerk in Vlaanderen

Er bestaan al heel wat interessante en innovatieve initiatieven rond digitaal jeugdwerk. Dat bevestigt een recent onderzoek, uitgevoerd door de onderzoeksgroep imec-SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van ons departement. Uit de vaststellingen blijkt dat er enkele drempels bestaan die een verdere groei in de weg kunnen staan. Het onderzoek formuleert aanbevelingen om deze drempels aan te pakken en digitaal jeugdwerk verder te stimuleren.

Digitaal jeugdwerk?

Digitaal jeugdwerk is jeugdwerk dat proactief digitale media en/of technologie inzet in de activiteiten. Dat kan voor online of offline activiteiten, dat kan in elke jeugdwerksetting en het heeft dezelfde doelen als het traditionele jeugdwerk.

Vaststellingen

Het is misschien niet zo verrassend: de onderzoekers stellen vast dat digitaal jeugdwerk is gegroeid in tijden van corona. Dit gebeurde natuurlijk soms noodgedwongen, als vervanging van fysieke activiteiten die niet konden doorgaan. Maar het valt ook op dat de jeugdwerksector daar vaak erg creatief mee is omgesprongen. Digitaal jeugdwerk bestaat natuurlijk al langer, maar welke vormen dit precies aanneemt in Vlaanderen werd nu voor het eerst gedetailleerd in kaart gebracht. De onderzoekers maakten daarvoor eerst een overzicht in de breedte, en gingen dan over tot de analyse van een aantal cases in de diepte. Tot slot namen ze ook een aantal interessante voorbeelden uit het buitenland mee in beschouwing. 

Het staat ook vast dat het groeiende digitale jeugdwerkveld in Vlaanderen verdere ondersteuning kan gebruiken. Het bestaande instrumentarium is niet altijd voldoende geschikt om digitaal jeugdwerk te omkaderen. Het verder uitwerken van een toekomstgericht beleid voor digitaal jeugdwerk was dan ook een van de belangrijkste redenen waarom het departement deze studie heeft uitbesteed. 

Aanbevelingen

Om het digitaal jeugdwerk in Vlaanderen te versterken, beveelt het onderzoek ondersteunende maatregelen aan, zoals de nood aan een duidelijke definitie en versterkte communicatie. Om digitale inclusie te versterken, beveelt het onderzoek een informatiecampagne en een actief toeleidingsbeleid aan. Ook verdere stappen op vlak van kennisdeling, partnerschappen, duurzaamheid en schaalbaarheid kunnen digitaal jeugdwerk verder stimuleren. We gaan in de komende jaren verder aan de slag met de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport.

Meer info