Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Onderzoek over toegankelijkheid vrijwilligerswerk afgerond

In opdracht van ons departement voerden een aantal wetenschappers onderzoek naar de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Hun analyse van praktijkvoorbeelden en instrumenten resulteerde in een lijvig rapport met aanbevelingen voor het beleid en de praktijk. In het najaar stellen we de resultaten van het onderzoek voor via een webinar.

Vrijwilligerswerk beter toegankelijk maken voor iedereen én kwetsbare vrijwilligers optimaal ondersteunen, dat is een van de doestellingen van het gecoördineerde Vlaamse vrijwilligersbeleid. Hoe we dat effectief kunnen realiseren, vroegen we aan de onderzoekers van HIVA-KU Leuven en UCLL-Expertisecentrum Inclusive Society.

Vrijwilligers

Analyse van praktijkvoorbeelden en instrumenten

De onderzoekers identificeerden en analyseerden goede praktijkvoorbeelden rond toegankelijkheid van vrijwilligerswerk om te achterhalen wat typisch is aan die voorbeelden en hoe er beleidsaanbevelingen uitgehaald kunnen worden. Vervolgens onderzochten ze ook of relevante beleidsinstrumenten in het buitenland ons hierover iets kunnen leren, met name in Denemarken, Finland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, VK, Ierland, Slovenië en Kroatië.  

Belangrijkste aanbevelingen

In het onderzoeksrapport formuleren de wetenschappers hun bevindingen en ook een aantal aanbevelingen. Zo is er in de eerste plaats nood aan een heldere visie en een duidelijk normenkader over toegankelijk vrijwilligerswerk. Vervolgens zijn samenwerking, matching en nabijheid 3 belangrijke aandachtspunten om de toegankelijkheid te verhogen. Samenwerking houdt onder andere in dat er nood is aan de opstart en uitbouw van een lerend netwerk van organisaties, zodat kennis, ervaringen en goede praktijken vrij uitgewisseld kunnen worden.

Het rapport wijst ook op het belang van begeleiding van kwetsbare groepen, maar benadrukt dat dit arbeidsintensief is en professionele ondersteuning vraagt. Bijgevolg heeft het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk ook een prijskaartje.

Toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk

Download het onderzoekrapport

Voorstelling resultaten via webinar

Op 6 december in de namiddag gaan we in een webinar dieper in op de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen voor het beleid. 

Heb je interesse?  Schrijf je dan in via onderstaand formulier. Enkele dagen voor het webinar bezorgen we je een deelnamelink.