Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Ontdek het jaarmagazine 2020

2020 is een jaar om (n)ooit te vergeten. De impact van de crisis op ons werkveld was ongezien en we zetten dan ook tal van stappen om onze sectoren te ondersteunen. Maar naast die uitzonderlijke taken bleef het gewone werk voor het departement doorlopen. In het jaarmagazine lees je meer over onze verschillende realisaties van het voorbije jaar.

Show Zwangere Guy

Een jaar voor de geschiedenisboeken

Sinds maart 2020 leven en werken we in een andere realiteit. De impact van de coronacrisis op de cultuur-, jeugd- en mediasector was en is nog steeds enorm. Om die sectoren financieel te ondersteunen, maakte de Vlaamse overheid tal van noodfondsen vrij. 

Ons departement speelde een belangrijke rol bij het opstellen van steunmaatregelen en zorgde voor de correcte toekenning en uitbetaling. In samenwerking met de bovenbouworganisaties en Cultuurloket werkten we verschillende protocollen uit. 

Een greep uit onze realisaties

Naast de uitzonderlijke taken die de pandemie in 2020 met zich meebracht, bleef het departement ook zijn gewone werk verder doen. We kenden subsidies toe, voerden lopende decreten en actieplannen uit en herschreven bepaalde decreten.  

Een realisatie waar we dit jaar best mee mogen uitpakken is de uitwerking van het vernieuwde Kunstendecreet. Daarvan werd het voorontwerp eind 2020 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  

Ondertussen onderzoeken we ook de mogelijkheden om de subsidiestromen meer op elkaar af te stemmen. Op die manier zullen we de transparantie rond de wijze waarop gesubsidieerd wordt verhogen, de harmonisatie van de subsidieprocessen versnellen en uiteindelijk ook de planlast binnen de administratie verminderen.  

Verder legden we in 2020 een set van basisprincipes voor dataverwerking vast en lanceerden we een gloednieuw online serieregister. Dat wordt gebruikt om analoge en digitale informatie te beheren en te bewaren.   

Dit is slechts een greep uit de vele projecten die we ondanks de crisis hebben kunnen realiseren. Een woord van dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers van het departement, voor hun uitzonderlijke prestaties in deze buitengewone omstandigheden. 

En voor alle organisaties binnen onze beleidsvelden hopen we van ganser harte dat ze zich door deze crisis slaan en zo snel mogelijk hun publiekswerking opnieuw kunnen opstarten.