Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

OSLO Cultureel Erfgoed: opstart publieke review

Onder aansturing van het Agentschap Informatie Vlaanderen wordt een standaard ontwikkeld voor het uitwisselen van informatie over cultureel erfgoed. De brede sector krijgt nu de mogelijkheid om feedback te geven.

Via 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' (OSLO) zetten overheden in Vlaanderen in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

OSLO-standaard voor cultureel erfgoed

Onder aansturing van het Agentschap Informatie Vlaanderen wordt nu ook een OSLO-standaard ontwikkeld voor het uitwisselen van informatie over cultureel erfgoed. Het is de bedoeling de datastromen rond (digitale) collecties semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren.

De thematische werkgroepen van het traject OSLO Cultureel Erfgoed zitten er nu op. De Werkgroep Datastandaarden heeft recentelijk de promotie van de standaard-in-ontwikkeling tot kandidaat-standaard goedgekeurd.

Dit traject heeft geleid tot de ontwikkeling van twee applicatieprofielen: één over cultureel-erfgoedobjecten en één over de events die op die objecten van toepassing zijn. Daarnaast werd ook een vocabularium ontwikkeld, grotendeels gebaseerd op CIDOC-CRM.

De brede sector krijgt nu de kans om de standaard te reviewen. Daarnaast kunnen proof-of-concepts en implementaties opgezet worden.

Hoe ga je aan de slag?

Je kan de standaarden raadplegen via het standaardenregister. Daar vind je ook de verslagen en presentaties van de verschillende werkgroepen.

Rapporteer issues via Github of via mail naar oslo@vlaanderen.be.