Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Paardenprocessie van Kester erkend als immaterieel erfgoed

De Vlaamse minister van Cultuur plaatst de Paardenprocessie van Kester op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze traditionele optocht in de dorpen Kester, Oetingen en Herfelingen gaat terug tot de 13de eeuw en brengt jaarlijks verschillende generaties en verenigingen samen. Een erkenning als immaterieel erfgoed kon dan ook niet uitblijven.

De Inventaris Vlaanderen geefteen overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die zo belangrijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven. De minister kan 2 keer per jaar nieuwe elementen toevoegen aan die Inventaris.

Paardenprocessie Kester figuranten te paard

De Kesterweg op zondag na Pinksteren

De eerste zondag na Pinksteren is het altijd feest in het Pajottenland. Dan trekt de paardenprocessie, die in de volksmond ‘de Kesterweg’ heet, door Kester, Oetingen en Herfelingen. De ommegang wordt georganiseerd door de Gilde van het Paardenvolk en is gewijd aan de Heilige Drievuldigheid. De aanwezigheid van ruiters te paard, koetsen en fanfares typeert de optocht. De processie is zo een van de drie grote paardenprocessies in Vlaanderen.
 

Grote en kleine processie

Traditiegetrouw vertrekt de ‘grote processie’ met paarden en het Drievuldigheidsbeeld om 06.15 uur aan de kerk van Kester. Tijdens hun tocht houden de processiegangers halt bij verschillende kerken en kapellen. Kort voor de middag komen ze aan bij de kapel op de kruising van de Kesterweg en de Edingsesteenweg. Daar wacht de ‘kleine processie’ hen op met een honderdtal figuranten en de fanfare. Samen stappen ze dan opnieuw naar de kerk van Kester.

Paardenprocessie Kester kinderen als figurant

Feest voor jong en oud

Jaarlijks nemen meer dan 300 figuranten en 100 ruiters deel aan de ommegang. Het Paardenvolk wordt in de processie niet alleen vergezeld door inwoners van de betrokken parochies, ook de leerlingen van de dorpsschool en de leiding van de Chiro lopen mee. De fanfares van Kester, Oetingen en Herfelingen zorgen voor de muziek. Zo brengt de processie lokale verenigingen bijeen en verbindt ze mensen van verschillende generaties.
 

Rijke geschiedenis

De geschiedenis van de processie gaat terug tot de 13de eeuw. Ze zou ontstaan zijn uit dankbaarheid omdat Kester, Oetingen en Herfelingen gespaard bleven van de pest. In de huidige vorm bestaat de ommegang sinds 1864, toen de nieuwe Sint-Martinus in Kester werd ingewijd. In 1871 richtte de dorpspastoor een vereniging op die zich zou engageren om “jaarlijks de Heilige Drievuldigheid in haren rondgang te peerd en stoetsgewijs te vergezellen”. Zo ontstond de Gilde van het Paardenvolk, die tot op vandaag de processie organiseert. Al meer dan 150 jaar brengt ze de lokale gemeenschap samen.

Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Ontdek hoe jouw erfgoed op de Inventaris komt