Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Publicatie 'Ontmoetingen in het Jeugdwerk'

16 unieke projecten experimenteerden volop met sociale integratie in het jeugdwerk. Hun ambitie: verbinding leggen met kinderen en jongeren die tot nu weinig tot niet deelnemen aan het jeugdwerk. Demos vzw begeleidde de projecten gedurende 2 jaar. Dit resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Ontmoetingen in het Jeugdwerk’ en een praktische vorming. 

De beproefde manieren om binnen een (super)diverse samenleving jeugdwerk te organiseren volstaan niet langer. Daarom moeten we op zoek naar nieuwe antwoorden. Zoekend, twijfelend en tegelijkertijd vanuit de overtuiging dat alle kinderen en jongeren recht hebben op jeugdwerk. De projectoproep Sociale Integratie kaderde binnen het Masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk (2018-2020) waarbij 16 projecten geselecteerd werden om kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact te brengen met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Demos vzw begeleidde deze projecten twee jaar lang. Aan de hand van een actieonderzoek gingen ze op zoek naar randvoorwaarden, handelingskaders en de beleidsdomeinen waarbinnen de projecten actief waren. Dit resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Ontmoetingen in het Jeugdwerk’ en een praktische vorming.

Meer info

Lees het onderzoeksrapport.

Meer informatie vind je ook op de site van Demos vzw