Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 178 miljoen euro werkingssubsidies voor kunstensector

De kunstensector zal voor de beleidsperiode 2023 - 2027 jaarlijks 178.463.154 euro aan werkingssubsidies ontvangen. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist. Met dat budget, ruim 16 % hoger dan initieel begroot, worden de komende 5 jaar kunstenorganisaties, kunstinstellingen en organisaties met specifieke kerntaken ondersteund.

De werkingssubsidies worden voor het eerst toegekend op basis van het nieuwe Kunstendecreet. Met deze structurele ondersteuning wil de regering  een divers en professioneel kunstenlandschap vormgeven voor de komende 5-jarige beleidsperiode. Het grootste deel van het budget gaat naar de kunstenorganisaties.

Optreden muzikanten

Genereuze inspanning van de Vlaamse Regering

Ten opzichte van het budget dat bij de begrotingsopmaak 2022 was voorgesteld, kent de Vlaamse Regering 25.314.535 euro extra toe aan de kunstensector. Dat is een budgetverhoging van maar liefst 16,53 %.

Opvallend is ook dat alle organisaties die een positieve beoordeling van de beoordelingscommissies kregen, gesubsidieerd zullen worden. 

Daarnaast krijgen nog 9 andere organisaties een subsidie omdat ze belangrijk zijn voor een meerstemmig en dynamisch kunstenlandschap. 

Verder hield de regering ook rekening met de sterk groeiende inflatie sinds het moment van indiening van de aanvragen. Alle subsidiebedragen werden daarom naar boven bijgesteld. 

Door de extra middelen voor de werkingssubsidies komt er meteen ook een forse injectie van de middelen voor de projectsubsidies en beurzen, conform de 12,5% norm in het Kunstendecreet.

Subsidieronde in cijfers

Tussen december 2021 en mei 2022 vond de beoordeling plaats van in totaal 293 ontvankelijke subsidieaanvragen, waarvan 225 kunstenorganisaties, 11 kunstinstellingen en 4 organisaties met specifieke kerntaken. Maar liefst 16 beoordelingscommissies met meer dan 130 experten in het kunstenveld bestudeerden de aanvraagdossiers.

Werkingssubsidie voor 225 kunstenorganisaties

Op 1 december dienden 282 organisaties een ontvankelijke aanvraag voor werkingssubsidie in. Nieuw was dat organisaties met een zekere historiek en uitstraling een subsidieaanvraag voor twee beleidsperiodes konden indienen. In totaal kandideerden 22 organisaties voor die subsidiemogelijkheid.

De 14 beoordelingscommissies voor de kunstenorganisaties spraken over elk dossier een eindconclusie uit: positief binnen budget, positief buiten budget of negatief. Vervolgens beoordeelde de landschapscommissie de aanvragen die positief buiten budget geplaatst waren en de aanvragen voor twee beleidsperiodes.

Uiteindelijk zullen 225 organisaties een werkingssubsidie krijgen, wat neerkomt op een totaal van 110.481.124 euro. Van de 22 aanvragers voor 2 beleidsperiodes wil de Vlaamse Regering 16 organisaties honoreren. Met die 16 organisaties zal de regering nog dit jaar een beheersovereenkomst afsluiten. Maar liefst 42 organisaties ontvangen voor het eerst een werkingssubsidie.

Kunstinstellingen krijgen ruim 64 miljoen euro

De 7 erkende kunstinstellingen dienen om de 5 jaar een beleidsplan en begroting in. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het subsidiebedrag voor de komende beleidsperiode. Zij krijgen samen 64.449.230 euro werkingssubsidies. Het gaat om Ancienne Belgique, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deSingel, Kunstencentrum VIERNULVIER en Opera Ballet Vlaanderen.

Ruim 3,5 miljoen euro voor organisaties met specifieke kerntaken

In het Kunstendecreet zijn 4 organisaties met specifieke kerntaken opgenomen: Kunstenpunt, VI.BE, Kunst in Huis en het Vlaams Architectuurinstituut. Zij moesten ook een aanvraag indienen en ontvangen in totaal 3.532.800 euro. 

Nieuw Kunstendecreet: meer aandacht voor landschapszorg

Het Kunstendecreet van 23 april 2021 introduceerde een grotere aandacht voor landschapszorg in de beoordeling. Dat uit zich op verschillende vlakken:

  • Bij de beoordeling van de aanvragen wordt voor het eerst de relevantie van een werking binnen de discipline en het kunstenlandschap in overweging genomen. 
  • Verder wordt er gewerkt met vaste budgetten per discipline. De beoordelingscommissies krijgen vooraf een budget toegewezen, waarmee zij op basis van de beoordelingscriteria het best mogelijke landschap moeten adviseren binnen hun discipline. 
  • Na het advies door de beoordelingscommissies worden de dossiers die positief zijn beoordeeld maar buiten het beschikbare budget vallen, voorgelegd aan de Landschapscommissie, die discipline-overschrijdend een bijkomend advies voor die dossiers geeft.