Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 2 miljoen euro voor kunstopdrachten in de publieke ruimte

De subsidielijn voor kunstopdrachten in de publieke ruimte – een maatregel in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht – leverde bij de 2de oproep 21 goedgekeurde kunstprojecten op, goed voor een totaalbedrag van 2.049.000 euro. Met die subsidies kunnen opdrachtgevers samenwerkingsverbanden aangaan met professionele kunstenaars om een nieuw kunstwerk te creëren voor een specifieke locatie in Vlaanderen of Brussel.

In april 2021 keurde de Vlaamse Regering in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht een experimenteel reglement goed voor de subsidiëring van kunstopdrachten in de publieke ruimte (het zogenaamde 'Stimuleringsinstrument Kunst in opdracht in de publieke ruimte'). Gespreid over 2021 en 2022 werd daarvoor een budget van 3 miljoen euro gereserveerd. De eerste oproep in april 2021 leverde 16 goedgekeurde kunstopdrachten op, goed voor ruim 950.000 euro. 

Sammy Baloji, The Long Hand

Ook aanvragen voor landelijke omgevingen

Doel van het stimuleringsinstrument is de creatie van hedendaagse kunstwerken naar aanleiding van een diversiteit aan maatschappelijk interessante contexten. Naast een aantal aanvragen in een stedelijke omgeving, kwamen nu ook een groter aantal aanvragen voor landelijke en landschappelijke projecten. We zien een grote mix aan (semi)publieke dienstverleners uit verschillende sectoren, al dan niet in een samenwerkingsverband met andere overheden, organisaties of burgers, die via een kunstopdracht een meerwaarde willen genereren voor de omgeving en het publiek.

Foto: Sammy Baloji, The Long Hand, 2022, Collectie Kunst in de Stad © Tom Cornille

Beoordeling van de aanvragen

Voor de tweede oproep dienden 45 aanvragers een ontvankelijk dossier in. Een multidisciplinair expertenpanel beoordeelde de dossiers aan de hand van deze criteria:

  • de artistieke kwaliteit
  • de maatschappelijke cross-overs met andere sectoren
  • de meerwaarde voor de publieke ruimte

Daarna konden 29 dossiers doorgaan naar de tweede beoordelingsfase.

Na de tweede beoordeling door het expertenpanel keurde de minister van Cultuur 21 dossiers goed. De 21 aanvragers krijgen samen in totaal 2.049.000 euro financiële steun om hun kunstopdracht te realiseren.

Over de kunstopdrachten

De tweede oproep resulteert in een ruime geografische spreiding en brengt een grote verscheidenheid, zowel qua contexten en aanleidingen voor de kunstenaars, als qua mogelijke belevingen voor het publiek. Ook spelen een aantal projecten in op de uitdagingen die de transitie van de stedelijke of landelijke publieke ruimte met zich meebrengen en op het creëren van een sociale en maatschappelijke meerwaarde voor een breed publiek. De inzet van artistieke bemiddelaars in het voorbereidende traject heeft duidelijk een stimulerend effect op de artistieke kwaliteit van het ontwikkelingsproces.

Elke kunstopdracht heeft zijn eigen doorlooptijd. Die hangt af van de artistieke verschijningsvorm of de intensiteit van de samenwerkingsverbanden, maar ook van het procesverloop en de stand van het dossier bij indiening. Alle kunstopdrachten moeten tegen ten laatste eind 2026 gerealiseerd zijn.

Afhankelijk van de stand van het dossier bij indiening is bij een aantal dossiers de kunstenaar al bekend.

Geselecteerde kunstopdrachten

Aanvrager Projecttitel Kunstenaar Subsidiebedrag (incl. BTW)
Endeavour (Studio Stadswaag)  In de Waagschaal   100.000
Gemeente Boom Weduwe van Enschodtbrug   57.500
Athena-Syntax vzw In dialoog met Athena, een metafoor voor emancipatie, vrijheid en gedeelde waarden   65.000
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunst in de Stad Nieuw werk Oscar Tuazon voor Waterpoortplein Oscar Tuazon 180.000
CC Binder (Puurs-Sint-Amands) Groene Ring Puurs   245.000
Hof van Busleyden (Mechelen) De buurt leeft   52.800
SOS Kinderdorpen Erkenningsplek voor mensen met complex trauma uit de kindertijd   40.000
De Nieuwe opdrachtgevers vzw Kunstproject Kauwbosstraat Zonhoven  Kasper Bosmans 62.000
Stad Genk Verbindingen leggen tussen Stalenstraat en de Stiemervallei   125.000
Musica vzw Tussen hemel en aarde Limpe Fuchs 25.000
Gemeente Herzele Canyon - Michael Beutler - Sint-Lievens-Esse Michael Beutler 100.000
Stad Geraardsbergen Van coronaherdenkings-mo(nu)ment naar ontmoetingsplek met artistieke dimensie   75.000
Gemeente Huldenberg Zingende Wind in het vizier   64.000
KU Leuven Dwaaltuin/ Wandering Garden Gijs Van Vaerenbergh 245.000
Stad Leuven Stilteprojecten Leuven   77.977
Stad Vilvoorde Asiat x Darse   245.000
Cas-co vzw Floating Flags, Fluttering Flows   19.723
Gemeente Oostkamp Heraanleg Schooldreef   100.000
Stad Brugge Kunst als verbinding: de realisatie van een artistieke welkom tot Zeebrugge   60.000
Stad Kortrijk Buiten Spelen   80.000
KAAP Een geschenk voor de wijk   30.000

 

Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte

Lees meer over deze subsidielijn
De Vlaamse Veerkracht