Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 300.000 euro voor projecten talentontwikkeling amateurkunsten

De Vlaamse minister van Cultuur kent 317.180 euro toe aan 59 organisaties die inzetten op talentontwikkeling van amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen. Opvallend is dat bij deze 2de aanvraagronde vooral muzikanten en muziekverenigingen een dossier indienden en een projectsubsidie ontvangen.

Doel van deze vrij recente subsidielijn is om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het kan gaan om projecten die de artistieke talenten van amateurkunstenaars versterken, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotie- of publiekswerking. Via het reglement wil de minister ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector stimuleren.

Harmonie

119 ontvankelijke aanvragen

Bij de aanvraagronde van het voorjaar (deadline 15 april) werden 119 ontvankelijke dossiers ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. We beoordeelden de dossiers aan de hand van de subsidiecriteria uit het reglement en formuleerden een advies aan de minister.

Op basis van dat advies besliste de minister om 59 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 317.180 euro.
 

Muziek opnieuw sterk vertegenwoordigd

Net als in de eerste subsidieronde bestaat het merendeel van de aanvragers uit muzikanten, muziekgroepen en -verenigingen. Maar liefst 47 van de 59 goedgekeurde projecten situeren binnen de brede muziekdiscipline (pop- en rockgroepen, harmonieën, orkesten, fanfares en individuele muzikanten).

De overige disciplines (dans, schrijven, theater, foto en film, beeldende kunsten) zijn ongeveer evenredig vertegenwoordigd. Opvallend is ook dat een tiental goedgekeurde projecten een multidisciplinair karakter hebben.

Foto: VLAMO – Harmonie Jabbeke, Pieter Clicteur

Twee indienrondes per jaar

De eerste subsidieronde vond plaats in het najaar van 2021 en werd grondig geëvalueerd. Op basis van die evaluatie onderging het reglement begin dit jaar een aantal wijzigingen, waaronder een extra jaarlijkse indienronde in het voorjaar. 

De volgende indiendatum is 15 september voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2023 starten.

Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

Kom meer te weten over deze subsidielijn