Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 360.000 euro voor sociaal-culturele projecten

De Vlaamse minister van Cultuur kent ruim 360.000 euro projectsubsidies toe aan 5 verenigingen die in 2022 een sociaal-cultureel project rond e-inclusie of maatschappelijke innovatie realiseren.

Sinds 2018 kent de minister van Cultuur jaarlijks subsidies toe voor sociaal-culturele projecten die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren of die inzetten op  prioritaire maatschappelijke uitdagingen, geformuleerd door de Vlaamse Regering.

Smartphonegebruik voor senioren

Prioriteit e-inclusie

Voor de projectronde van 2021 koos de Vlaamse Regering voor het eerst een prioriteit, namelijk de ondersteuning van projecten rond e-inclusie. Met die projecten wil ze specifieke groepen met een lage digitale geletterdheid bereiken, zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen in armoede. Het uiteindelijke doel is hun participatie aan onze samenleving te bevorderen.

Naast deze prioritaire maatschappelijke uitdaging konden ook nog projecten ingediend worden die alleen inzetten op de laboratoriumrol. Bedoeling hier is met innoverende praktijken op zoek te gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. 

Beoordeling van de aanvragen

Voor de indienronde 2021 konden zowel erkende als niet-erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties en -initiatieven een subsidiedossier indienen.

16 verenigingen dienden een ontvankelijke aanvraag in. Een beoordelingscommissie - medewerkers van het departement en 8 externe deskundigen - toetste de aanvragen aan de criteria uit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (het sociaal-culturele karakter van het project; de bijdrage aan e-inclusie of de laboratoriumrol; de zakelijke kwaliteit van het dossier) en formuleerde een advies aan de minister van Cultuur. 

Op basis van dat advies besliste de minister om 5 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 364.240,11 euro.

Geselecteerde projecten

 • 'De Klik!' van Idrops -  98.000 euro
  (E-inclusie + laboratoriumrol - duur: 2 jaar)
  Met De Klik! wil Idrops in Vlaanderen het digitale zelfvertrouwen van ouderen verhogen en hen empoweren om actief digitale drempels weg te werken. Digitale noden en interesses worden in kaart gebracht om nadien participatief een traject op maat uit te werken. In de 'onderdompelingsfase' worden workshops georganiseerd, waarbij vanuit een ervaringsgerichte benadering leerkansen aangeboden worden. In de 'activeringsfase' worden de acties geconcretiseerd, met daarbij een actieve rol voor de deelnemers.

   
 • 'Digikaravaan' van Openbare bibliotheek Brugge - 10.000 euro
  (E-inclusie + laboratoriumrol - duur: 1,5 jaar)
  De bibliotheek van Brugge zet - in samenwerking met partners binnen de stad en de provincie - in op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de Bruggelingen. Bedoeling is dat ze zelfstandig en met vertrouwen aan de slag kunnen met de verschillende e-governmenttools die stilaan onmisbaar worden in de huidige samenleving. Daarnaast wil de bibliotheek zich engageren om een digitaal vangnet te organiseren, zodat de digitaal minder geletterden daarin ondersteuning kunnen krijgen.

   
 • 'HOW TO OMTA' van Cultureghem - 103.750 euro
  (Laboratoriumrol - duur: 3 jaar)
  Met OMTA wil Cultureghem culturele interventies delen met mensen voor wie toegang tot cultuur geen evidentie is. HOW TO OMTA ontwikkelt een sociaal-culturele methodiek om enerzijds de culturele programmatie op Abattoir structureel te laten bepalen door haar gebruikers, anderzijds om het eigenaarschap van de gebruikers over hún publieke ruimte te vergroten. In samenwerking met Demos wordt de kennis via een lerend netwerk verspreid bij partners in Vlaanderen.

   
 • 'Ouderen en mensenrechten aan zet: lessen uit een coronacrisis' van Avansa Mid- en Zuidwest - 73.190,11 euro
  (Laboratoriumrol - duur: 1,5 jaar)
  Vele ouderen werden tijdens corona geconfronteerd met mensenrechten-beperkingen: opsluiting of vrijheidsbeperking, afzondering of beperking van familieleven, langdurige eenzaamheid of onmenselijke behandeling, het gebrek aan keuzemogelijkheden of privacybeperking. Deze crisis maakte als geen andere duidelijk dat ouderen apart gezet worden en dat het (economische) systeem vaak voor hen beslist. Met dit project komen de ouderen aan zet: zij bepalen hoe ouder worden humaner kan.

   
 • 'Alle ouders digitaal vaardig' van de Gezinsbond - 79.300 euro
  (E-inclusie - duur: 2 jaar)
  Met het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ indachtig werkt de Gezinsbond al vele jaren rond het thema mediawijs opvoeden in het gezin en de cruciale rol van de ouder hierin. Met dit nieuwe project wil de Gezinsbond de mediawijsheid en digitale vaardigheden van minder kansrijke ouders extra versterken. Daartoe breidt ze het bestaande aanbod van groepssessies voor kwetsbare ouders verder uit naar digitale vaardigheden en verduurzaamt ze de kennis en vaardigheden via individuele online ondersteuning.

Sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling

Meer info over deze subsidielijn