Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 370.000 euro voor sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

De Vlaamse minister van Cultuur kent ruim 370.000 euro projectsubsidies toe aan 4 verenigingen die in 2021 een sociaal-cultureel project met laboratoriumrol realiseren. Bedoeling is dat ze met maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken.

Dialoog

Sociaal-culturele projecten

Sinds 2018 kent de minister van Cultuur jaarlijks subsidies toe voor sociaal-culturele projecten die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren of die inzetten op  prioritaire maatschappelijke uitdagingen, geformuleerd door de Vlaamse Regering.

Aangezien de regering dit jaar geen prioritaire uitdagingen formuleerde, lag de nadruk zoals vorig jaar weer op maatschappelijke innovatie en de realisatie van de laboratoriumrol. Zowel erkende als niet-erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties en -initiatieven konden tot 15 juli een subsidieaanvraag indienen. 

Goedgekeurde projecten

Er werden 16 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 4 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 372.720 euro. De projecten gaan van start in 2021. 

Cocreatieve ontwikkeling van leeromgeving voor kernverdichtende woonvormen: 22.920 euro

Project van Labland
Duur: 1 jaar

De versnipperde manier van wonen in Vlaanderen speelt een belangrijke rol bij diverse problemen rond mobiliteit, energie en natuur. Verdichting rond kernen wordt steeds meer naar voren geschoven als oplossing. Vandaag ontbreekt het aan concrete voorbeelden en positieve ervaringen rond verdichting. In dit project wordt een leeromgeving ontwikkeld en gebruikt om samen met bewoners van randstedelijke verkavelingen verdichtingsscenario's te ontwikkelen en het draagvlak ervoor te verhogen.
 

Gelinkt, waar 'erbij horen' een gedeelde zaak is: 110.000 euro

Project van Lus
Duur: 3 jaar

Zich verbonden weten met anderen is essentieel in ieders leven. Gelinkt richt zich tot mensen voor wie dit niet evident is, die er niet uit zichzelf in slagen om betekenisvolle relaties aan te gaan of aan te sluiten bij het bestaand verenigingsleven. Gelinkt brengt hen samen en creëert een context voor verbinding. Gelinkt wil een springplank zijn naar een rijker leven in verbondenheid, maar ook een spoor nalaten in de publieke ruimte. Want ‘erbij horen’ is geen individuele maar een gedeelde zaak.
 

Het Om-Rijk: 72.100 euro

Project van Netwerk Bewust Verbruiken
Duur: 2 jaar

Het Om-Rijk draait om een experiment. In 48u geven 50 mensen de samenleving opnieuw vorm vanuit het paradigma van de sufficiëntiegedachte. Hoeveel is genoeg, wat is voldoende voor iedereen en hoe ziet ons leven er dan uit?
 

DIALOOG: 167.700 euro

Project van Volkshogeschool Midden en Zuid West-Vlaanderen
Duur: 3 jaar

DIALOOG wil een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte samenleving en zet daartoe een meerstemmige publieke ruimte op die alle burgers uitdaagt om met elkaar in dialoog te gaan over een betekenisvolle gerechtigheid met een bevredigende uitkomst voor dader, slachtoffer en samenleving.  Een partnerschap zet DIALOOG in beweging via een brede mix aan sociaal-culturele praktijken waarin burgers actief participeren, zich verhouden tot de kwestie en in verbinding gaan met anderen.