Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 5 miljoen euro voor projecten en beurzen binnen Kunstendecreet

De minister van Cultuur heeft beslist om 72 beurzen toe te kennen en 90 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 5,01 miljoen euro. Het gaat om aanvragen voor de eerste ronde van 2021 met betrekking tot kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties binnen het Kunstendecreet.

Beoordeling van de aanvragen

Er werden 442 ontvankelijke aanvragen ingediend, waarvan 235 voor een beurs en 207 voor een project. 330 aanvragen kregen een positief advies en werden ‘zeer goed’, ‘goed’ of ‘voldoende’ bevonden door de 35 beoordelingscommissies. Het ging om 168 beurzen en 162 projecten, samen goed voor een bedrag van bijna 9,3 miljoen euro.

Toegekende subsidies

De volgende beurzen en projecten ontvangen een subsidie:

  • alle beurzen, voor zover zij als ‘zeer goed’ zijn beoordeeld;
  • alle projecten, voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld;
  • een project dat het vervolg is van een meerjarig project in 2020 dat toen als ‘zeer goed’ werd beoordeeld maar bij de toekenning van de subsidie omwille van budgettaire redenen teruggebracht werd naar één jaar, en dat in deze ronde als ‘goed’ is beoordeeld.

Om al deze beurzen en projecten op een volwaardige manier te ondersteunen heeft de minister beslist om de vrijgekomen werkingssubsidie 2021 (317.156,00 euro) van Behoud de Begeerte toe te voegen aan de projectmatige middelen in de begroting 2021. Behoud de Begeerte stapt namelijk over naar Literatuur Vlaanderen. Dit bijkomende budget wordt integraal benut voor de eerste ronde 2021.

Dat resulteert in de volgende verdeling:

  • 62 kortlopende beurzen: 580.000 euro
  • 10 meerjarige beurzen: 240.000 euro
  • 33 projecten van individuele kunstenaars: 936.642,11 euro
  • 57 projecten van organisaties: 3.256.513,89 euro

De volgende indiendatum is 15 maart 2021 voor kortlopende en meerjarige beurzen en projecten die starten in de tweede jaarhelft 2021.