Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 50.000 euro voor projecten Vlaamse Gebarentaal rond cultureel erfgoed

De minister van Cultuur kent in totaal 53.900 euro toe aan 2 projecten die de positie van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) in de samenleving helpen versterken en tegelijk ook inzetten op cultureel erfgoed. Het gaat om projecten van Madosa vzw en het Vlaams GebarentaalCentrum.

Dit jaar stond de projectoproep in het teken van cultureel erfgoed. Zowel projecten over de geschiedenis van Vlaamse Gebarentaal als samenwerkingen met cultureel-erfgoedspelers kwamen in aanmerking voor subsidies. Het kon daarbij gaan om het bewaren, verzamelen en onderzoeken van materiaal uit de dovengeschiedenis en -cultuur, maar ook om het toegankelijk maken van erfgoed in VGT.

“Op zoek naar ons verleden”

Madosa vzw is een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor doven en slechthorenden in Antwerpen. Sinds 1951 doet de organisatie aan archiefwerking. Niets uit het archief is echter gedigitaliseerd of online te raadplegen. Met het project “Op zoek naar ons verleden” wil Madosa het bronnenmateriaal (documenten, films, voorwerpen) ontsluiten. Zo kan een breed publiek zich informeren over het heden en het verleden van de Dovengemeenschap en van Madosa vzw in het bijzonder. De organisatie ontvangt een projectsubsidie van 23.900 euro.

klaslokaal

Bewustzijn over rijkdom VGT versterken

Het Vlaams GebarentaalCentrum wil met de projectsubsidie de erfgoed- en museumbeleving voor dove, slechthorende en doofblinde gebarentaligen toegankelijker maken door Vlaamse Gebarentaal in Vlaamse en Brusselse musea aan te bieden. Daarnaast wil de organisatie de culturele kennis en interesse van de doelgroep uitbreiden. Cultuur, geschiedenis en erfgoed krijgen immers weinig aandacht in het dovenonderwijs. Met beide doelstellingen wil het Vlaams GebarentaalCentrum bij Gebarentaligen het bewustzijn over de status van VGT en over de rijkdom van hun taal versterken. De organisatie ontvangt een projectsubsidie van 30.000 euro.

PROJECTSUBSIDIES VLAAMSE GEBARENTAAL

Ontdek alles over deze subsidielijn