Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 500.000 euro voor behoud nalatenschappen hedendaagse kunstenaars

De minister van Cultuur steunt 12 pilootprojecten die inzetten op het behoud van nalatenschappen van hedendaagse Vlaamse kunstenaars. Die projectsubsidies worden toegekend aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen met als doel om de archieven en praktijken van deze kunstenaars op een goede manier voor de toekomst te bewaren. Het gaat onder andere om het werk van Jan Decorte, Dirk Braeckman en Circus Ronaldo.

Foto van het archief van Fotomuseum Antwerpen

Het Vlaamse cultuurbeleid stimuleert de zorg voor archieven in de kunstensector. Maar er zijn nog veel uitdagingen op vlak van borging van en omgang met archieven, collecties en praktijken van hedendaagse kunstenaars en kunstenorganisaties. De bijzondere nalatenschappen van kunstenaars uit de 20e eeuw verdienen speciale aandacht en begeleiding, aangezien de eerste generatie hedendaagse kunstenaars nu hun oeuvre afsluit. 

Om die reden besloot de minister van Cultuur om pilootprojecten te ondersteunen die zich richten op de omgang met nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars. In 2023 werd een oproep gedaan aan kunstenaars, organisaties en erfgenamen om pilootprojecten in te dienen rond de nalatenschappen van hedendaagse kunstenaars in de Vlaamse Gemeenschap. 

Groot succes: 50 aanvragen

De oproep was een groot succes, met maar liefst 50 aanvragen. Op basis van het advies van experts besloot de minister om 12 pilootprojecten te ondersteunen, voor een totaalbedrag van 519.300 euro. 

Intervisies en masterclasses bevorderen documentatie en kennisdeling

Gedurende de looptijd van de projecten zullen in samenwerking met FARO en Kunstenpunt intervisies plaatsvinden om de documentatie en kennisdeling te bevorderen. Daarnaast zullen er masterclasses zijn waar geïnteresseerden uit de cultureel-erfgoed- en kunstensector aan kunnen deelnemen. Er zullen in totaal vier masterclasses plaatsvinden tussen oktober 2023 en december 2024. In 2025 volgt er een ontmoetingsdag voor de cultuursector. 

Masterclass op 5 oktober 2023

We nodigen je alvast uit voor de eerste masterclass op 5 oktober 2023. Daar presenteren we de resultaten van een onderzoek dat we lieten uitvoeren om de bestaande dienstverlening rond kunstenerfgoed te analyseren. Inschrijven kan vanaf begin september.

Meer info en inschrijven