Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 6,4 miljoen euro voor beurzen en projectsubsidies Kunsten

De Vlaamse minister van Cultuur besliste om 92 beurzen voor opkomend of bewezen talent toe te kennen en 127 projecten te subsidiëren, goed voor een totaalbedrag van 6.440.808,21 euro.

Een beurs dient als financiële ondersteuning voor individuele professionele kunstenaars die nieuwe ideeën willen uitwerken of andere wegen willen verkennen. Projectsubsidies ondersteunen initiatieven in de kunstensector die beperkt zijn in tijd en doelstelling. 

450 kunstenaars, kunstwerkers en organisaties dienden vóór 15 september 2022 een aanvraag in: 137 voor een beurs opkomend talent, 101 voor een beurs bewezen talent en 212 voor een projectsubsidie.

dansers op podium

Verdeling budget

11 beoordelingscommissies voor projectsubsidies en 6 beurzencommissies brachten een advies uit op basis van het beschikbare budget per commissie. Zij gaven een positief advies binnen budget aan 109 aanvragen voor een projectsubsidie en 87 beursaanvragen, goed voor een bedrag van 5.655.602,19 euro. De minister volgde het advies van de commissies.

Verder kende de minister 5 beurzen en 18 projectsubsidies toe voor aanvragen die van de commissie een positieve beoordeling hadden gekregen, maar buiten budget waren. Naar die projecten gaat een lager subsidiebedrag dan wat de commissies geadviseerd hadden, namelijk 7,7% minder.        

Het totaalbedrag van 6.440.808,21 euro is als volgt verdeeld:

  • 495.000 euro voor 66 beurzen opkomend talent
  • 492.000 euro voor 26 beurzen bewezen talent
  • 5.453.808,21 euro voor 127 projectsubsidies

Budgetverhoging voor kortlopende subsidies

De Vlaamse Regering besliste in juni 2022 om de werkingssubsidies voor de beleidsperiode 2023-2027 te verhogen met 16,53%. Daardoor stegen ook de middelen voor kortlopende subsidies fors, volgens de 12,5% norm in het Kunstendecreet.

Voor 2023 is er een totaalbudget van 15.173.640,51 euro voor kortlopende subsidies beschikbaar:

De minister wilde de bijkomende middelen in deze aanvraagronde prioritair toekennen aan projecten. 

De eerstvolgende indiendatum is 15 maart 2023 voor beurzen en projecten die starten in de tweede jaarhelft van 2023.