Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Ruim 7 miljoen investeringssubsidies voor cultuur- en jeugdinfrastructuur

Eind vorig jaar kende de Vlaamse Regering bijna 1,9 miljoen euro investeringssubsidies toe aan 2 culturele organisaties voor een renovatie- en een bouwproject. Daarnaast gaat nog ruim 5,1 miljoen euro naar 16 organisaties voor infrastructuurwerken rond duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Met daarbij nog de relancemiddelen van ruim 11,2 miljoen euro voor kwaliteitsvolle lokale jeugdinfrastructuur (voor- en najaar samen) was 2022 een vruchtbaar investeringsjaar.

Renovatie van een groot gebouw

Investeringssubsidies voor grote cultuur- en jeugdinfrastructuur

De subsidielijn 'investeringssubsidie voor grote cultuur- en jeugdinfrastructuur' is een financiële ondersteuning voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van infrastructuur van uitzonderlijke omvang, waar een culturele werking voor de hele Vlaamse Gemeenschap of ruimer plaatsvindt. 

Naar aanleiding van de indienronde 2022 (deadline 15 mei) werden in totaal 6 subsidiedossiers ingediend: 4 projectvoorstellen voor infrastructuur waar een culturele werking plaatsvindt en 2 aanvragen voor een jeugdinfrastructuurproject.  

Na advies van ons departement besliste de Vlaamse Regering om aan 2 projecten voor culturele infrastructuur de gevraagde investeringssubsidie toe te kennen. Het gaat in totaal om 1.896.456 euro.

15 mei was de laatste indiendatum op basis van het huidige reglement. Het nieuwe reglement wordt tegen de zomer van 2023 verwacht.

Investeringssubsidies voor sectorale prioriteiten

In 2022 trad het nieuwe subsidiereglement voor sectorale investeringssubsidies in werking. Organisaties in de cultuur- en jeugdsector met eigen infrastructuur van bovenlokaal belang kunnen op basis van dat reglement in aanmerking komen voor een investeringssubsidie voor een van de thematische prioriteiten duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid, of een combinatie ervan.

Naar aanleiding van de indienronde 2022 (met uitzonderlijke indiendatum op 1 september) werden 32 subsidieaanvragen ingediend: 21 door organisaties uit de cultuursector en 11 door jeugdorganisaties. Op basis van het advies van de adviescommissie werden de volgende beslissingen genomen: 

  • De minister van Cultuur besliste 12 projecten van culturele organisaties te subsidiëren voor een totaal van 3.920.986 euro
  • De minister van Jeugd besliste 4 projecten van jeugdorganisaties te subsidiëren, goed voor in totaal 1.201.201 euro

Download het overzicht van de gesubsidieerde projecten

Subsidies voor kwaliteitsvolle lokale jeugdinfrastructuur

Vorig jaar investeerde de Vlaamse regering met middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht al ruim 11,2 miljoen euro in lokale jeugdinfrastructuur, via de 2 projectoproepen 'Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur'. Met die subsidies kunnen lokale jeugdorganisaties investeren in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen, hun lokalen veiliger en toegankelijker maken of buitenruimtes kind- en jeugdvriendelijker inrichten.

Investeringssubsidies voor cultuur- en jeugdinfrastructuur

Lees meer over de subsidies voor investeringen in cultuur- en jeugdinfrastructu…