Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Ruim 70 miljoen euro werkingssubsidies voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Regering nam vorige vrijdag een beslissing over de subsidie-enveloppes voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties. De komende vijf jaar worden 131 organisaties gesubsidieerd voor een totaalbedrag van ruim 70 miljoen euro per jaar. Het gaat om werkingssubsidies voor 118 landelijke en 13 regionale sociaal-culturele organisaties.

Subsidie-enveloppe voor 131 organisaties

De Vlaamse Regering nam op 25 september 2020 een beslissing over de werkingssubsidies 2021-2025 voor de sociaal-culturele volwassenenorganisaties. De komende vijf jaar worden 131 organisaties ondersteund voor een totaalbedrag van 70.589.668,09 euro per jaar.

Bij de aanvragers waren er 39 kandidaat-instromers. Daarvan worden er nu 18 in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk verwelkomd. Ook de 13 reeds erkende en gesubsidieerde regionale organisaties worden verder gesubsidieerd.

Concreet gaat het om:

  • 100 reeds erkende en gesubsidieerde landelijke organisaties: 55.730.944,37 euro
  • 13 reeds erkende en gesubsidieerde regionale organisaties: 11.952.621,72 euro
  • 18 nieuwe landelijke organisaties: 2.906.102,00 euro

Overzicht organisaties en subsidiebedragen 

Beslissing na advies

De subsidieaanvragen werden behandeld door verschillende beoordelingscommissies. De organisaties kregen eerst een preadvies, waarop ze konden reageren. Na behandeling van de eventuele reacties formuleerden de beoordelingscommissies dan een definitief advies aan de aanvragers en aan de minister van Cultuur.  

Bij het advies hoort een indicatie van de hoogte van de subsidie-enveloppe: stijgen, gelijk blijven, dalen of stopzetten. Die indicatie wordt bepaald door een combinatie van de score van de evaluatie (op basis van een visitatie) en de beoordeling van de subsidieaanvraag.