Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Start erkenningsronde landelijke radio-omroeporganisaties

Vanaf vandaag kun je je kandidaat stellen om erkend te worden als landelijke radio-omroeporganisatie. De erkenning maakt het mogelijk om via FM uit te zenden. Geïnteresseerde partijen kunnen tot en met 14 september 2021 een dossier indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De nieuwe erkenningen zullen ingaan op 1 januari 2023.

Momenteel zijn er drie private landelijke radio-omroeporganisaties die over heel Vlaanderen uitzenden: Qmusic, Joe en Nostalgie. Om via FM te mogen uitzenden moeten particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning hebben, die namens  de Vlaamse Regering door de Vlaamse minister van Media wordt toegekend.  De huidige erkenningen vervallen op 31 december 2021, dus organiseert het departement een nieuwe erkenningsronde voor de landelijke radio-omroeporganisaties. De nieuwe erkenningen gaan pas in op 1 januari 2023. Daarom worden de bestaande erkenningen verlengd met één jaar.

Het departement kent de nieuwe erkenningen toe na een vergelijkende toets, een zogenaamde beauty contest. De nieuwe erkenningen gelden voor een periode van vijf jaar, verlengbaar met een eenmalige periode van maximaal drie jaar. Dit om rekening te houden met enerzijds de nood aan een redelijke terugverdientijd van investeringen en anderzijds de evolutie naar digitaal luisteren en het uitdoven van FM-uitzendingen.

Dien je kandidatuur in via KIOSK 

Organisaties kunnen hun kandidaturen voor nieuwe erkenningen via het e-loket KIOSK indienen. De oproep met de lijst van frequentiepakketten, inclusief de technische detailgegevens van de frequenties, een handleiding bij het elektronisch indienen van een dossier, een toelichtingsnota bij het erkenningskader en alle andere informatie over het indienen van een dossier, vind je terug op onze website.