Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Start erkenningsronde lokale radio-omroeporganisaties

Vanaf vandaag kunnen organisaties zich kandidaat stellen om erkend te worden als lokale radio-omroeporganisatie. Kandidaten krijgen 30 dagen de tijd om een dossier in te dienen.

Bereid je dossier grondig voor

  • Download de oproep met de lijst van frequentiepakketten, inclusief de technische detailgegevens van de frequenties, waarvoor een dossier kan worden ingediend.
  • Dossiers kunnen enkel ingediend worden via KIOSK.
  • Bereid je dossier grondig voor en verifieer alle informatie voor je het dossier definitief indient. Eenmaal ingediend kun je het dossier niet meer aanpassen. 
  • Raadpleeg de handleiding van KIOSK.
  • Kandidaten kunnen maximaal vier dossiers indienen. Cruciaal is dat wie meer dan één aanvraag indient, zeer duidelijk ook onderscheiden dossiers indient (met verschillend frequentie-voorkeurpakket). 
  • Wacht niet tot het laatste moment om je dossier(s) in te dienen, zo vermijd je onverwachte problemen.

De kandidaat-radio-omroeporganisaties kunnen tot en met 27 april 2022 een dossier indienen. Vanaf 28 april 2022 is het niet meer mogelijk om dossiers in te dienen. 

Vervolg van de procedure

Conform artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de landelijke, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep zal de minister bevoegd voor media, Benjamin Dalle, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de laatste datum om een dossier in te dienen een aangetekende brief versturen naar alle kandidaten die een dossier ingediend hebben met de lijst van kandidaten die ontvankelijk werden bevonden.

Na deze kennisgeving start een nieuwe periode van 120 dagen waarbinnen de minister de erkenningen toekent (artikel 24 van het procedurebesluit).

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier