Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Subsidieoproep: verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

De minister van Samenleven en de minister van Jeugd lanceren een subsidieoproep om meer diversiteit binnen te brengen binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. Het hoofddoel is dat kinderen en jongeren kunnen kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in de eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond.

Verbindingsambasseurs projectoproep

We zoeken projecten die diverse doelgroepen met elkaar verbinden en meer diversiteit binnenbrengen in het jeugdwerk . Bedoeling daarbij is om samenwerkingen tussen gemeenten en jeugdwerkorganisaties aan te moedigen en financieel te ondersteunen. Een samenwerking tussen enerzijds minimaal één gemeente en anderzijds minimaal één jeugdwerkvereniging is daarbij een voorwaarde.

Dien je aanvraag in uiterlijk op 20 november om 10 uur via integratie@vlaanderen.be.

© Agentschap Binnenlands Bestuur

Deze oproep kadert binnen prioriteit 4 “Vrijetijdsbesteding voor allen” van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en binnen prioriteit 2 “uitbouwen van sterke netwerken” van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan (HIGKBP).

Meer informatie vind je op de site van Integratie en Inburgering.