Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Tweede versie basisprotocol cultuur in voorbereiding

Samen met de GEES en de sectororganisaties werkt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een tweede versie van het basisprotocol cultuur. Daarbij ligt de focus op de risicoactiviteiten, de heropstart met publiek en de risicogroepen.

Drieledige focus

Heropstart risicoactiviteiten

In eerste instantie focussen we op de heropstart van de nog verboden risicoactiviteiten. Bedoeling is een kader aan te bieden waarbinnen er toch opnieuw gezongen, geblazen en gedanst kan worden. Het knappe voorbereidende werk binnen de professionele kunsten en amateurkunsten is daarbij richtinggevend.

Wat jeugd betreft: zomerkampen en cursussen voor jeugd kunnen onder strikte voorwaarden doorgaan volgens het protocol voor de jeugdkampen én het basisprotocol cultuur (tweede versie).
 

Heropstart met publiek

Een tweede focus ligt op de heropstart met publiek vanaf 1 juli. We volgen daarbij de opmaak en uitrol van een protocol én online tool voor evenementen, waar Toerisme Vlaanderen aan werkt.
 

Risicogroepen

Een derde focus gaat naar de risicogroepen, meer bepaald de doelgroep senioren.
We verwachten eind deze week een charter van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met duidelijke richtlijnen en tips voor deze doelgroep en voor organisaties die met deze doelgroep werken.

Tot slot zullen we ook perspectief bieden voor de middellange termijn (augustus-september), op basis van wat we al weten voor die periode.

Timing

De nieuwe versie van het basisprotocol zal ten laatste op 26 juni worden  goedgekeurd en verspreid. Die timing houdt rekening met een nieuwe Nationale Veiligheidsraad op 24 juni. De nieuwe versie zal vanaf 1 juli van toepassing zijn (fase 4).