Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Universiteitsarchief Antwerpen krijgt kwaliteitslabel

De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om het kwaliteitslabel ‘door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling’ toe te kennen aan het Universiteitsarchief Antwerpen. Universiteitsarchief Antwerpen bewaart de historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers. Ook de archieven van actoren die een band hebben met de universiteit zoals academici, onderzoeksgroepen en studentenverenigingen worden er bewaard.

Musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen een kwaliteitslabel krijgen op basis van een internationale minimumstandaard voor een professionele cultureel-erfgoedwerking. Het hebben van een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed binnen de organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het cultureel erfgoed wordt beheerd volgens de regels van de kunst.

Kwaliteiten van het UArchief

Universiteitsarchief Antwerpen heeft een aantal belangrijke deelcollecties in bezit zoals bijvoorbeeld het historisch archief van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (1849-2009) en zet de komende jaren sterk in op de verdere uitbouw van de collectie. Het richt zich ook op borgingsacties rond de tradities en gewoontes in de universitaire gemeenschap.

Het archief is uitgerust met een modern en kwalitatief depot met een capaciteit van 3,7 km. Er is een leeszaal met ruime openingsuren, een dienstverlening voor internen en externen en voor presentaties en communicatie wordt samengewerkt met de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen.

Universiteitsarchief Antwerpen beschikt over een klein maar professioneel en gedreven team. De culturele archiefinstelling zet goed in op netwerking en samenwerking met andere erfgoedorganisaties in Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld andere universiteitsarchieven. De jonge organisatie toont gezonde ambities voor de toekomst en wil de basiswerking verder uitbouwen.

© Universiteitsarchief Antwerpen (CC BY 4.0)

Schets van de Sint Ignatius Hogeschool

Kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties

De erkenning van Universiteitsarchief Antwerpen brengt het aantal erkende culturele archiefinstellingen op 20. In totaal dragen 95 collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel een kwaliteitslabel als museum, erfgoedbibliotheek of culturele archiefinstelling.